Voní to tam jako na pile. Z čerstvého dřeva jsou palisády i dům a ohrady v osadě, která se vrací do časů raného středověku. V mělnickém regionálním muzeu právě začíná výstava, která návštěvníky seznamuje se životem Slovanů ve středním Polabí a dolním Povltaví v době od sedmého do dvanáctého století.

Na vernisáži se hlavní výstavní síní, kde je dávná slovanská osada, line ještě další vůně. Chleba z hrubého zrna s kusy masa a cibulí. Středověká dobrota. Alespoň když byly dobré časy.

Mezi návštěvníky procházejí obyvatelé osady. Za své dávné předky se převlékli muzejníci. A pak se blíží i praotec Čech s celou družinou. Za sebou mají dlouhou cestu a před sebou Říp… Představení, kterým podle bájí začaly české dějiny, kouzelně sehráli sedmáci ze školy v Pražské ulici vedení učitelkou Marcelou Antonínovou.
Nahlížím do středověkého obydlí. Autorka výstavy Alena Veselá mě zve dál. „Zkuste si jejich lůžko,“ láká mě. A už ležím. Dřevěné lože mi trochu láme záda. A to jsou na něm kůže, na kterých lehávali jen majetnější Slované. „Ti chudí měli mech,“ vypráví Alena Veselá.

Obydlí z hrubě opracovaných kmenů se střechou z rákosu připomíná srub. Na malém prostoru je všechno, co tehdy lidé potřebovali k životu. Ale stůl tam schází. Vedle lůžka je jen dřevěná lavice. „Předpokládá se, že tehdy Slované stoly neměli,“ vysvětluje Alena Veselá.

Na zemi je udusaná hlína, v rohu pícka a u ní keramické nádoby s obilím. A tkalcovský stav. Jako by dávná Slovanka jen na chvíli přerušila práci.
Stejně jako její muž na vedlejším políčku s obilím. Je nižší, než známe u dnešních polí. „Snažili jsme se všechno představit tak, jak to skutečně v raném středověku bylo,“ říká Alena Veselá.

U slovanského obydlí je ohrádka a v ní drůbež. Nedaleko se pasou ovce a kozy a blízký lesík je plný zvěře.

Část slovanské osady s hospodářským zázemím a dalšími ukázkami doplňují na ochozu hlavní výstavní síně ještě zajímavé nálezy keramiky, šperků, zbraní a dalších kovových věcí z regionálních lokalit, například Tišic nebo Vepřku a dalších míst ve středních Čechách.

Staňte se lovcem nebo tkadlenou
Výstava Slované, střední Polabí a dolní Povltaví v raném středověku v Regionálním muzeu v Mělníku má interaktivní ráz. Návštěvníci si skoro na všechno mohou sáhnout nebo si to přímo zkusit. Podle muzejní pedagožky Jitky Králové mají možnost převléknout se do dobového oblečení a na malém políčku se stát třeba středověkým zemědělcem. A na chvíli orat silným zahnutým klackem. Nebo tkát. Nebo… Všechno se hned nedozvíte na stránkách Deníku a dokonce ani v muzeu. „Záměrně nechceme na vernisáži ukázat všechny herní prvky, které během výstavy návštěvníkům nabídneme. Aby se k nám mohli vracet a pokaždé tu na ně čekalo něco nového,“ vysvětluje Jitka Králová. Už teď se na výstavu chystá se svými učiteli čtrnáct set dětí ze školek a škol, další děti i dospělí ji mohou navštívit až do začátku července. Lákavá je i sedmá Muzejní noc v Mělníku, kdy se k muzejníkům připojí skupina živé historie Perkunas, která rovněž pozve návštěvníky do časů raného středověku a pomůže jim změnit se v tehdejší zemědělce, lovce, tkadleny, kováře… Kdy? Sedmadvacátého května od čtrnácti do třiadvaceti hodin.