Ve většině kralupských městských domů scházely dlouhá léta hasicí přístroje. Odhalily to až loňské preventivní požární prohlídky. „Přestože to vyplývá z platných zákonů, v minulosti žádné preventivní požární prohlídky prováděny nebyly,“ vysvětlil ředitel Pavel Nedvěd, který kralupský Městský bytový podnik vede druhý rok.

Podle závěrů prohlídek, prováděných najatým specialistou, scházely v městských domech například i poplachové směrnice nebo značení únikových cest. „Všechny nedostatky zjištěné v oblasti požární ochrany jsou postupně odstraňovány v souladu s vypracovaným plánem,“ uvedl Nedvěd. Úvodní etapa odstraňování nedostatků v oblasti požární ochrany skončila na jaře, druhá se nyní chýlí k závěru a s poslední etapou počítá bytový podnik na podzim.

 

Vandalové řádí

Na sklonku letošního roku by měly být hasicí přístroje ve všech městských domech. Alespoň nezačnou–li tam řádit vandalové nebo zloději. „Hasicí přístroje bývají nezřídka vzápětí po umístění do domů poškozeny nebo odcizeny,“ vysvětlil ředitel a připomněl, že cena hasicího přístroje je zhruba 850 korun. Stává se rovněž, že se neznámí pachatelé svérázně baví tím, že přístroje zbytečně vystříkají.

 

Zbytečná stížnost

Ve druhé etapě odstraňování nedostatků v požární ochraně městských domů je přitom na řadě i nemovitost, v níž bydlí nájemnice, které si na posledním zasedání zastupitelů stěžovala právě na nepřítomnost hasicího přístroje. Preventivní požární prohlídka v domě přitom proběhla už loňského 30. srpna, což doložil ředitel Nedvěd záznamem o prohlídce. Z dalších záznamů vyplývá, že preventivní požární prohlídky proběhly ve druhé polovině loňského roku nejen ve všech městských bytových domech, ale i ve většině soukromých domů spravovaných bytovým podnikem.

Hlavní úlohou bytového podniku, který je příspěvkovou organizací města, je údržba městského bytového fondu se sedmi sty byty v osmdesáti domech. Většina z nich je podle ředitele Nedvěda ve špatném stavu. Město ročně přispívá podniku na údržbu bytového fondu částkou 4,5 milionu korun.

 

Loňský zisk

Podle hlavní účetní Hany Bínové bylo v minulosti hospodaření bytového podniku ztrátové. „Loni jsme však už docílili zisku,“ připomněla účetní. K tomu přispěla doplňková ekonomická činnost v podobě správy dalších 130 domů soukromých majitelů nejen v Kralupech nad Vltavou, ale například i v Nelahozevsi nebo Libčicích.

 

Peníze úředníkům

„Ze zisku dosaženého loni ekonomickou činností jsme částkou 730 tisíc korun dotovali správu a údržbu městských domů,“ vysvětlil ředitel bytového podniku. Ze zbývající částky 470 tisíc korun putuje po nedávném schválení zastupiteli 320 tisíc korun do rezervního fondu. Posledních 150 tisíc korun zůstane ve fondu odměn, který byl dosud prázdný. „Úředníci si odměny zaslouží,“ tvrdí ředitel Nedvěd. Opírá se přitom nejen o loňské ziskové hospodaření, které následovalo po řadě chudých let. „ Navíc byly v letošním roce podle zákona zvýšeny platy zaměstnanců, příspěvek města na provoz bytového podniku však zůstal stejný jako loni,“ dodal Nedvěd s tím, že se každý ze zaměstnanců věnuje dvěma až třem odlišným druhům činnosti. „Tomůže vést k nedocenění jejich práce,“ poznamenal ředitel s tím, že z fondu odměn bude pravděpodobně čerpat v letošním roce jen část sumy.