Po deváté hodině déšť téměř ustal, a tak bylo možné realizovat i slíbenou ukázku kroužkování ptáků. Odchyceno bylo 11 ptačích druhů, největší pozornost vzbudil strakapoud velký a sojka obecná. Všichni účastníci odcházeli navzdory promoknutí z vycházky dobře naladěni a obohaceni o mnoho nových informací z ptačího života.

Festival ptactva pořádalo Regionální muzeum Mělník, ve spolupráci s AOPK RP Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj a Českou společností ornitologickou.