"Některé růže jsou od jednotlivců a z Lidic a každý rok bývají i z Konopiště, ale letos je všechno zrychlené, takže jim růže odkvetly a v soutěži nejsou," podotkl zaměstnanec zámku František Kyrela. Pochvala za dekorace v prostorách oranžerie patří paní Ratajové, která je připravila během tří dnů.

Účast bývá 500 až 600 návštěvníků, kteří se nejen mohou kochat květinami, ale na přilehlé louce si užijí doprovodný program v podobě hudebních a divadelních vystoupení, malé tržiště a pro děti jsou připraveny dílničky.

"Správa zámku zdědila akci Slavnost růží po místním spolku z Kralup, který tady pořádal akci už řadu let, a my se snažíme již čtvrtým rokem navázat na tuto tradici. Dřív byla výstava určena pouze pro zahrádkáře a my jsme přidali doprovodný kulturní program a otvíráme výstavu pro celou rodinu. Není to jenom věc zahrádkářů. Doprovodný program se snažíme vylepšovat. Letos nabízíme i přednášky. Přednášky jsou obecné o růžích, ale i praktické pro pěstitele" sdělil kastelán Pavel Ecler.

Zajímavá témata jako Růže v dějinách, Růže a jejich nepřátelé či Archeologické výzkumy v památkách zahradního umění osloví jistě nejen pěstitele, ale i běžné návštěvníky, kteří chtějí mít růži třeba doma ve váze.

Marta Dušková