Ke zklidnění na silnici má přispět projekt „Zvýšení bezpečnosti při docházce a dojíždění do škol a zaměstnání v obci Byšice.“ Ten je v současnosti největší místní investicí, na kterou se zdejší radnice léta připravovala. Představuje výstavbu chodníků podél silnice a to od sousedních Liblic až na konec obce. Tato finančně náročná stavba je možná díky grantu z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Její součástí je vybudování tří přechodů, které mají usnadnit pohyb chodců. „Byly jsme snad jedinou obcí podél tak frekventované silnice, kde přechod chyběl. S ohledem na složité rozhledové poměry s řadou horizontů a zatáček nebylo jejich vybudování zrovna jednoduché. Jeden z nich bude dokonce zdvojený se semafory. Slibujeme si od nich výrazné zklidnění v těchto místech a především bezpečnost pro školní mládež, která k nám dojíždí do školy z okolních vesnic,“ říká starostka Byšic Jana Poláková.Stavba vyjde zhruba na osmnáct milionů korun. Část nákladů půjde k tíži samotných Byšic. Mělo by jít bezmála o pět milionů korun.

Kolik to přesně bude, určí až závěrečné vyúčtování.

„Na konečnou výši naší spoluúčasti si musíme ještě počkat. Je mimo jiné závislá na počtu prováděných prací. Některé plánované se nebudou muset nakonec dělat a naopak v průběhu stavby přibývají vícepráce, s nimiž jsme na začátku nepočítali,“ upřesňuje starostka. Pokud stavbě bude přát počasí, mohli by se občané poprvé po nových chodnících projít v květnu příštího roku.

Projekt, který měl být původně spuštěn už na jaře, zbrzdily změny v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Byšickým se tak protáhlo výběrové řízení o tři čtvrtě roku a práce proto začaly až v říjnu. Proměna podél silnice první třídy je však vidět už teď. Kořenový systém přestárlých stromů, lemujících cestu k největší zdejší společnosti Vitana, se podepsal na stavu původního chodníku, a tak je nahradily mladé stromky. Ani ty zde ale nezůstanou. Proti setrvání dřevin je správce komunikace – Ředitelství silnic a dálnic, který se odvolává na bezpečnost silničního provozu.Razantní úpravy byly nezbytné, protože by jinak nebylo možné vybudovat nový chodník. Ten bude rozšířen na dva metry a vedle chodců bude sloužit i cyklistům.

Úpravy ocení také zaměstnanci, dojíždějící za prací do přilehlé Vitany, ale i běžní návštěvníci obce a turisté.

Chodník se buduje také o několik desítek metrů dál na protilehlé straně směrem k základní škole. Na něj se lidé dostanou přes nový přechod. Ani to není technicky nijak jednoduché, jelikož se nachází ve svahu. Proto stavbaři musejí rozšířit těleso celé komunikace. Chodníky budou místy i po obou stranách silnice. Tam, kde je nelze vybudovat, se veřejnost musí spokojit jen s jedním pruhem.

Byšická radnice zkvalitňování sítě komunikací dává zelenou. Jak na závěr prozradila starostka Jana Poláková, jen v letošním roce byla ve spolupráci s Pozemkovým fondem dokončena přibližně šestikilometrová zóna pro zemědělce z Byšic do nedalekých Košátek, Kojovic a Vysoké Libně a vybudována nová místní komunikace.