Podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla je starý most optimálním hnízdištěm holubů. „I přes veškerý hluk a pohyb dělníků se holubi na svá místa vracejí. Dokonce, i když jim dělníci shodí hnízdo, za pár dní je tam znovu,“ vysvětlil místostarosta s tím, že stará konstrukce je ideálním prostředím právě pro holuby, protože tam nemají žádného přirozeného nepřítele. „Mají tam optimální podmínky pro život. Pozvali jsme už odborníka, abychom s ním situaci nějak řešili. Železná konstrukce se totiž musí nějak ochránit,“ řekl Schweigstill.

Ve chvíli, kdy dělníci odkryli povrch mostu, ukázalo se, že na některých nosnících jsou doslova desítky centimetrů nánosů holubího trusu, který železnou konstrukci silně poškozuje. Podle odborníků jeden holub vyprodukuje průměrně za rok deset až dvanáct kilogramů trusu.

Při kompletní rekonstrukci se ovšem vyskytly i další nečekané komplikace a město teď žádá o navýšení státní dotace, která už tak činila zhruba 48 milionů korun. Město Mělník zaplatilo ze své pokladny ještě další dva miliony korun.

Objevily se vícepráce, se kterými se předem nepočítalo. „Po odkrytí mostu bylo zjištěno, že jsou tam na konstrukci navařené železné pláty zřejmě z doby, kdy se most v sedmdesátých letech opravoval. Nebyly odnikud vidět a teď vyplavaly na povrch,“ vysvětluje Milan Schweigstill s tím, že není vina na straně stavební firmy ani na straně radnice. „Jednáme se státním fondem dopravní infrastruktury, zda by nám trochu mohli tu dotaci ještě navýšit,“ vysvětlil místostarosta. Zda se skutečně podaří další peníze získat, ještě není jisté. Prozatím je vše v jednání. Železné pláty se musí z mostní konstrukce vyřezat a zlikvidovat.

Podle Miroslav Klučkoviče z odboru správy a údržby komunikací zdejší radnice byla na prvním a druhém konstrukčním poli mostu už provedena protikorozní ochrana nosníků mostovky a v současné době je v prvním poli provedeno bednění samotné mostovky. „Opravy a výměny ocelové konstrukce byly již dokončeny i na první polovině třetího pole a zahájeny opravy a výměny ocelové konstrukce na poli čtvrtém. Následovat bude bednění druhého pole. Potom se přesune závěsné lešení na druhou polovinu třetího pole a změní se plavební značení,“ vysvětlil Klučkovič s tím, že už se opravuje a vyměňuje zábradlí.

- Objízdné trasy vedou přes nový most
- Pěší teď o víkendech převáží přívoz a v červenci a srpnu bude jezdit každý den v celou hodinu
- Dopravní spojení v pracovní dny zajišťuje z Brozánek na Mělník a zpět 25 spojů, ve špičce i tři za hodinu.
- Oprava mostu přijde na 50 milionů korun
- 48 milionů pokryje získaná dotace od státu
- 2 miliony zaplatí mělnická radnice
- Neprůjezdný by měl most být až do konce října roku 2018