Podniky Spolana a Kaučuk to řeší už několik let recertifikačními kurzy, které zaměstnanci obou chemiček navštěvují po zaměstnání. Obě firmy tím reagují na odtržení středního odborného školství od zaměstnavatelů, což se projevilo nejen menším zájmem o strojírenské a další průmyslové obory, ale snížilo to i možnosti středních škol přizpůsobit přípravu žáků rychle se měnícím požadavkům zaměstnavatelů, novým technologiím a dalším podmínkám.

Podíl na tom má například i konkurence snadnějších oborů, které jsou mnohdy méně nákladné a náročné. Tato myšlenka zazněla na společném jednání a odrazila se v chystané deklaraci pod patronací úřadu práce. Ta počítá s rozvojem partnerské spolupráce, zaměřené na zaměstnavatele a střední odbornou školu. Mezi hlavní cíle patří vytvoření okruhů zaměstnavatelů-partnerů školy, spolupracujících na rozvoji, usměrnění a zkvalitnění odborné přípravy a propagace technických oborů.

Zaměstnavatelé mají šanci zapojit se rámci partnerské spolupráce do tvorby školních vzdělávacích programů. Mohou pomoci například zajištěním odborné přípravy prostřednictvím svých specialistů nebo pdopořit přípravu učitelů odborných předmětů.

Úřad práce v Mělníku se zavázal pořádat výstavy v regionu zaměřené na propagaci technických a průmyslových profesí a perpektivy žádaných profesí. Nejbližší z nich se koná 9. a 10. listopadu v mělnickém Masarykově kulturním domě pod názvem Vzdělávání 2007.

Hostitelem kralupského setkání byla místní střední odborná škola a učiliště, které připravují do praxe například zámečníky, mechaniky elektronických zařízení nebo chemiky – operátory. Absolventi nemusejí mít obavy, že se ztratí na trhu práce. Právě naopak, mezi žadateli o podporu byste je nenašli.