Nejvíce kandidátů se bude při podzimních komunálních volbách na Mělnicku ucházet o přízeň voličů v Neratovicích, kde jich je přes dvě stě šedesát. Mělník zase vede počtem učitelů, kandiduje jich tam totiž skoro třicet. A v Kralupech nad Vltavou mají nejstaršího kandidáta, šestaosmdesátiletého.

Kralupy nad Vltavou

Na deseti kandidátních listinách stojí 170 jmen. Pánové vedou, dam je třiapadesát. Kandidáti jsou ve věku od dvaceti do šestaosmdesáti let. Převládají mezi nimi lidé středního věku. Důchodců je pouze deset a studentů dvanáct. Učitelů je mezi kandidáty osmnáct, tedy asi desetina. Podnikatelů je o trochu více, dvacet. Zato dělníků je jen pět. A lékaři, kteří mají stejně jako učitelé výhodu, že je zná hodně místních lidí, jsou čtyři.

Mezi kandidáty najdou voliči například i zedníka, hasiče nebo dokonce stromolezce.

Mělník

Voliči se budou probírat devíti listinami se 150 jmény, žen je mezi kandidáty čtyřicet. Potenciální zastupitelé jsou ve věku mezi dvaceti a sedmasedmdesáti lety. V důchodu už je šest z nich a další čtyři zatím studují. Učitelů naleznou voliči na kandidátkách devětadvacet, lékařů už méně, jedenáct. Podnikatelů je třináct a dělník pouze jeden.

Někteří kandidáti mají zajímavá povolání, je mezi nimi například kapitán lodi na moři, instruktor potápění, vinař nebo muzikanti.

Neratovice

Kandidátních listin je tam nejvíce, třináct. A kandidátů také, 263. Mezi nimi je jednaosmdesát žen. Kandidáti jsou ve věku od dvaceti do jednaosmdesáti lety.

Důchodců je mezi nimi hodně, pětadvacet. Studentů zase málo, sedm. Učitelů je čtrnáct a lékaře najdou voliči na kandidátních listinách pouze jednoho. Dělníků je osm.

Mezi dalšími potenciálními zastupiteli je i trenér jachtingu, psycholog, výpravčí nebo kuchaři.

Jak můžeme volit?
Každý volič dostane pouze jeden volební lístek, který zahrnuje všechny kandidující volební strany. Může pak volit přímo jednu z nich, nebo si vybírat sólové kandidáty ze všech kandidujících stran, nebo to dokonce i kombinovat – křížkem označit jednu ze stran a u jiných stran nasázet další křížky ke konkrétním jménům. Pak zaškrtnutá strana získá jen tolik hlasů, kolik zbude po odečtení hlasů u jednotlivých kandidátů. Volič si může křížkováním jednotlivých kandidátů z různých stran sestavit své vlastní zastupitelstvo, nesmí však zaškrtnout více jmen, než je počet zastupitelů v jeho městě nebo vesnici. S preferenčními hlasy je to náročnější než u nedávných parlamentních voleb. Aby se přeskakující kandidát dostal do čela, musí získat o desetinu více hlasů, než je průměr v jeho kandidátce. Šanci tak má pouze tehdy, když budou voliči u jeho jména křížkovat o sto šest.