Přístavbu školy považuje vedení města za velký úspěch. „Konečně se tak začne zhmotňovat práce tří zastupitelstev, která se tímto projektem zabývala. Do konce roku chceme vybrat zhotovitele tohoto největšího investičního projektu v historii Veltrus," řekl Deníku místostarosta Lukáš Kohout (Piráti) s tím, že stavba začne v první polovině příštího roku.

Městu se podařilo získat čtyřicetimilionovou dotaci z evropských fondů. „Celková předpokládaná cena projektu je více než dvojnásobně vyšší, takže sháníme další zdroje financování," připomněl Kohout, podle kterého město původně předpokládalo, že by výše dotace mohla být 99 milionů. Nakonec to ale nevyšlo.

Město počítá i s úvěrem

„Počítáme s použitím finančních rezerv, které máme k dispozici, vyhledáváme další vhodné dotační tituly a samozřejmě počítáme i s úvěrem. Chceme se také domluvit s okolními obcemi na spolupráci,“ dodal místostarosta, avšak přesnou částku nákladů na celý projekt neuvedl. „Zatím nevíme, kolik to bude stát," řekl Deníku.

Projekt počítá s devíti novými učebnami a prostorami po družiny. Také se rozšíří školní jídelna a vznikne prostor, který bude sloužit jako aula pro různé společenské akce.

Ačkoli se veltruská škola rozšíří, nedojde k navýšení kapacity žáků. „Přibudou specializované učebny, které nebudeme využívat jako kmenové," potvrdila ředitelka školy Světlana Racková s tím, že učebny, které jsou aktuálně využívány pro hodiny chemie, fyziky nebo matematiky, jsou zároveň stálým zázemím několika tříd. Dochází pak k situacím, kdy se žáci při dělených hodinách učí ve sborovně nebo v jídelně.

Škola rozděluje žáky do skupin například při angličtině. „Přibude nám prostor obecně, můžeme více dělit třídy," poznamenala ředitelka.

Přístavba podle ní začne ještě během tohoto školního roku, avšak tak, aby nedocházelo k narušení vyučování.

Základní škola Veltrusy

V současné době se ve škole učí okolo 500 žáků v 23 třídách. Každý ročník má dvě až tři třídy. Ve škole pracuje 37 pedagogů, 6 vychovatelů, pedagog volného času, 17 asistentů pedagoga, školní psycholog, speciální pedagog a 15 nepedagogických pracovníků. Součástí školy je školní družina a školní klub. V družině je celkem 170 míst v 6 odděleních. Školní klub je k dispozici všem žákům, kteří nedocházejí do školní družiny.