Jednou z nich je například mělnické Centrum seniorů, kde se tamním klientům pravidelně dostává hudebních i divadelních představení. Kromě toho samozřejmě probíhají také mezigenerační výtvarné dílny a bohatá nabídka výletů.

Nepřeberné množství kulturního vyžití nabízí svým klientům také Dům Kněžny Emmy v Neratovicích. „Mezi naše pravidelné aktivity patří například dílny ručních prací, kdy jsou následně výrobky součástí výstavy a prodejního jarmarku, dále potom skupinová cvičení, poslech vážné hudby, zpívání s kytarou, tréninky paměti nebo třeba terapie zaměřená na příjemné vzpomínky,“ uvedla tamní sociální pracovnice Markéta Trejbalová.

Setkávání generací

Všechny aktivity jsou rozděleny do tří kategorií, a to podle schopností klientů. Velký důraz je zde kladen také na mezigenerační spojování, proto se pravidelně pořádají Sportovní generační hry a Společné zdobení stromku. Do těchto akcí se vždy zapojují děti z mateřských a základních škol, stejně jako studenti škol středních.

Důležitost vzájemně stráveného času napříč generacemi vnímají i zaměstnanci organizace Senior-komplex Mělník. „Mezigenerační spolupráce je jednou z priorit našeho domova. Každý měsíc pořádáme akce s předškoláky, školáky i teenagery ze středních škol. Setkání a zejména společné tvoření s dětmi patří k nejžádanějším aktivitám našich seniorů, vždy je potěší a vykouzlí jejich úsměv,“ připomněla tamní sociální pracovnice Daniela Novotná.

Člověk se učí v každém věku

Obecně uznávané a pravdivé tvrzení, že se člověk učí v každém věku, si vzali k srdci v neratovické knihovně. Právě tam se totiž již od roku 2017 pravidelně pořádají kurzy Virtuální univerzity 3. věku. Ty probíhají formou přednášek, které jsou promítány přímo v knihovně. Testy potom účastníci vyplňují na počítačích, což je možné i z pohodlí domova. Po úspěšném absolvování šesti kurzů obdrží studenti na slavnostní promoci Osvědčení o absolutoriu.

„Od února nyní probíhají kurzy na téma Leonardo da Vinci: renesanční uomo universale a Dějiny oděvní kultury I. O některá témata je samozřejmě větší zájem, o některá menší, ale lidé se naštěstí zapisují dále, takže jsme spokojeni,“ řekla zástupkyně vedoucí knihovny Hana Tůmová a doplnila, že pro seniory knihovna pravidelně pořádá i trénování paměti. „Zde už se nám vytvořila skupinka stálých účastníků,“ dodala.