Kralupy se v posledních letech skutečně významně změnily. Nikdy předtím například neměly svoji vlastní radnici, městské centrum, rekreační oblasti, parky a hřiště mezi sídlišti.

Podle slov současného starosty Petra Holečka, který je ve vedení města už dvanáct let, byly Kralupy dříve špinavé město, zavalené odpadky a bez udržované zeleně. „Kralupáci jezdili za zábavou, kulturou a sportem do Prahy či do okolních měst. Málo se tu opravovaly vozovky a chodníky, městský majetek byl velmi zanedbaný. To vše se za těch dvanáct let opravdu výrazně změnilo,“ říká Holeček.

Nejvíc si ovšem cení faktu, že se v každém volebním období podařilo vždy stmelit zastupitele všech politických stran a hnutí a přesvědčit je, že pohled na potřeby města by měl být kontinuální a nezávislý na politickém přesvědčení, nebo názorech. „V Kralupech jsme se prostě nehádali, ale mezi sebou diskutovali a pracovali,“ potvrzuje.

Veliký úkol, který započal ještě před jeho příchodem na městský úřad, byla výstavba obchvatu města. „Tady se, bohužel, dlouhodobě ukazuje nekoncepčnost vedení Středočeského kraje, který mnohokrát měnil priority dopravních staveb a to ne podle potřebnosti, ale podle politické příslušnosti toho kterého vedení města, či obce. Teprve v posledních letech, po intenzivním jednání s okolními obcemi a tlaku na krajský úřad a ministerstvo dopravy, se budoucnost výstavby komunikace, která by odvedla nákladní a těžkou dopravu z městských ulic, rýsuje,“ dodává současný starosta, který sice znovu v komunálních volbách kandiduje, ale tentokrát se už o post starosty města ucházet nebude.

Podle jeho názoru aktivita a navázání na přípravné práce vedoucí k mnohaletému úsilí vedení města je velikým a zřejmě největším úkolem pro novou radnici, ale také městské úředníky.

Co se povedlo
Kralupský městský zpravodaj s puncem prvenství
Zdálo by se, že v dnešní bohaté nabídce tiskovin celostátního i regionálního charakteru se periodika měst a obcí, mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin poněkud ztrácejí. A není jich vůbec málo. Do sedmého ročníku soutěže s názvem „O nejlepší obecní a městský zpravodaj“ se aktivně zapojil i Kralupský Zpravodaj. V náročné konkurenci byly vyhlášeny tři nejlepší tisky. Kralupský Zpravodaj se umístil v konkurenci posuzovaných 296 městských a obecních zpravodajů z celé republiky na čelním místě. Následován byl Šternberskými listy a třetím Frenštátským zpravodajem rovněž v kategorii městských zpravodajů. Pro kralupský region je to významné ocenění publicistické práce, zacílené na dění v centru dolního Povltaví, a zejména pro šéfredaktorku Radku Holeštovou, i pro redakční radu, která jí vštěpila v posledních letech osobitou „tvář“.

Co se nepovedlo

Nové náměstí ještě není dokončeno
Kralupané po letech marných nadějí stále nemají nové náměstí. Práce se konečně v letošním roce rozeběhly, ale stále není hotovo. Jako první se začalo s ulicí, která propojí stávající Palackého náměstí se Žižkovou ulicí v centru města. Podle vedoucí odboru realizace investic kralupské radnice Marcely Horčičkové záměr zahrnuje i navazující prostory kolem objektu sladovny na severní a západní straně ulice, kde mají být stávající živičné a betonové povrchy nahrazeny žulovou dlažbou. „Na západní straně dojde k umístění kašny, počítáme také s instalací laviček, odpadkových košů a stojanů na kola, vysvětluje. Palackého náměstí se na velkou proměnu připravuje už od léta, kdy probíhala například demolice někdejší pivovarské kvasírny. Zmizely i její nevzhledné chátrající přístavby.