Déle než patnáct let bez práce, to je zkušenost některých uchazečů o zaměstnání, kteří jsou léta v evidenci mělnického úřadu práce. Podle vedoucí oddělení zprostředkování Markéty Balcarové se jedná ve většině případů o lidi s určitým typem handicapu, kteří nemají moc šancí se někde uchytit.

V evidenci pracovního úřadu v Mělníku mají úředníci sedm klientů déle než patnáct let, z toho jsou tři registrovaní již v roce 1991. Více jak deset let dochází na úřád práce dvaačtyřicet lidí, u nichž se jedná především o kombinaci zdravotních problémů, nulovou kvalifikaci a chybějící pracovní návyky.

Tok z evidence
Nejrychleji z evidence úřadu práce odcházejí uchazeči s vysokoškolským vzděláním, práci si najdou běžně do tří měsíců. „Když je v evidenci vysokoškolák delší dobu, většinou jsou na vině zdravotní problémy nebo je to člověk těsně před důchodem,“ uvedla Balcarová.
Nejdéle naopak v evidenci zůstávájí klienti se základním vzděláním a výučním listem, v poslední době jsou to také v dosti případech nekvalifikovaní mladiství, kteří nemají zájem se dále vzdělávat.
„Když přestanu pobírat podporu v nezaměstnanosti, tak mě vyřadí z evidence uchazečů o zaměstnání,“ tuto domněnku mají podle referentky evidence a podpory v nezaměstnanosti Lucie Krejzové někteří zájemci o práci, není to však pravda. „V evidenci máme uchazeče i několik let, dokonce evidujeme i několik klientů nepřetržitě od první poloviny devadesátých let,“ dodala Krejzová.

Šanci mají všichni
Práci si hledají jen velmi těžko uchazeči, kteří spadají do takzvané skupiny znevýhodněných. Jsou to zejména lidé po padesátce, matky z dětmi ve věku do patnácti let a lidé s určitým zdravotním omezením. „Snažíme se podporovat takzvaná místa společensky účelná, jejichž dotací se snažíme zvýhodnit tyto rizikové skupiny lidí,“ uvedla poradkyně a zprostředkovatelka Pavlína Bílá.
Podle věku podpora
Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí podle věku uchazeče. Lidé ve věku do 50 let mají nárok na 5 měsíců podpory, nad 50 let na 8 měsíců podpory a uchazeči nad 55 let pobírají podporu po dobu 11 měsíců.

Vyplnění žádosti
Cesta nezaměstnaného vede v první řadě na informace úřadu práce, kde úřednice za přepážkou zkontroluje, jestli má žadatel správně vyplněnou žádost o vzetí do evidence a následně ho předá do péče jedné ze čtyř referentek evidence a podpory v nezaměstnanosti, ta klienta seznámí se základními povinnostmi.
Podle slov referentky Lucie Krejzové mají klienty rozděleny do skupin podle data narození. „Uchazeč o zaměstnání nám podá žádost, kterou zadáme do databáze. Poté klientovi sjednáme schůzku s poradkyní a předáme ji kontaktní list a jednu žádost,“ přiblížila svou práci Krejzová.

Poradkyně poradí
Poradkyní nezaměstnaných má Úřad práce v Mělníku pět, klienty mají rozděleny podle vzdělání.
Služby má v kompetenci Pavlína Bílá, běžně vyřídí dvacet až pětadvacet klientů za den, většinou se jedná o ženy. „Domlouváme si schůzky i měsíc dopředu. Průměrná doba jedné schůzky bývá patnáct minut, ale záleží na tom, co všechno musíme s klientem projednat,“ uvedla Bílá.

Praxe nebo v zdělání
Někdo čeká, co mu poradkyně nabídnou, jiný je aktivnější a dochází na pracovní úřad častěji, aby si mohl pročíst každý týden novou nabídku volných pracovních míst v čekárně.
Volná pracovní místa se podle Bílé uchazečům nabízejí s ohledem na jejich vzdělání či praxi. „Když už je ale uchazeč v evidenci déle než dvanáct měsíců, musí přijmout i místo na nižší úvazek nebo místo v nižším kvalifikačním stupni,“ doplnila Bílá.
Každé doporučené místo má uchazeč povinnost projednat a ve stanové lhůtě vrátit výsledek projednání.