Moderní budova nabízí ve standardu nejvýš dvojlůžkové pokoje vybavené nábytkem v designu dřeva, s ledničkou, varnou konvicí a velkou LCD televizí. U každého pokoje je vlastní sociální zařízení.

„Investice do této stavby včetně vybavení a zdravotechniky dosáhla několika set milionů korun. Pavilon disponuje celkem 120 lůžky. K navýšení komfortu přispívá také vybudování 50 nových parkovacích míst,“ uvedl provozní ředitel Nemocnice Mělník Květoslav Durana.

Oddělení dlouhodobé lůžkové péče (ODLP) nabízí doléčení a rekonvalescenci pacientům ve stabilizovaném zdravotním stavu po operačních výkonech, kardiovaskulárním a infekčním onemocnění, mozkové příhodě, ale i pacientům s chronickou bolestí nebo onkologickým onemocněním.

Návrat do domácího prostředí

„Cílem naší péče je dosáhnout nejvyšší možné mobilizace a zlepšení soběstačnosti tak, aby se nemocný mohl co nejdříve vrátit zpět do domácího prostředí. U nevyléčitelně nemocných je naším cílem zmírnění fyzických, psychických, sociálních i spirituálních obtíží s důrazem na kvalitu života a jeho klidný a důstojný závěr,“ vysvětlila mluvčí nemocnice Petra Plutnarová a dodala, že oddělení disponuje celkem 90 lůžky.

„Pro dobrou péči, která dá šanci nemocnému na návrat domů nebo na další smysluplný život třeba v domově seniorů, je nutný dobře fungující a sehraný tým sester a lékařů, ošetřovatelek a pečovatelek, sociálních a rehabilitačních pracovníků, kaplanky, nutriční terapeutky a řady dalších, které nelze všechny vyjmenovat, ale také moderní a dobře vybavené pracoviště. A to teď máme,“ poznamenala primářka ODLP Irena Závadová.

Na oddělení akutní lůžkové rehabilitace (dále RHB) jsou přijímáni pacienti vyžadující akutní a specializovanou rehabilitaci po úrazech, po ortopedických operacích, po akutních cévních mozkových příhodách, s bolestmi zad a s neurologickými onemocněními. „Pro klienty, kteří podstupují ortopedické operace v našem zařízení, je zajištěna následná rehabilitační péče přímo překladem z lůžka na lůžko,“ uvedla Plutnarová.

Překonání obtíží a překážek

Primářka oddělení rehabilitace Jana Hájková připomněla, že rehabilitace pomáhá danému člověku k dosažení maximální samostatnosti v každodenních činnostech. „Úprava prostředí, vhodné pomůcky a vynalézání individuálních strategií pomáhají překonávat obtíže a překážky s ohledem na postižení pacienta tak, aby byla v co největší míře zachována jeho důstojnost, možnost rozhodování, samostatnost, ale zároveň bezpečnost,“ vysvětlila primářka.

Péči o pacienty zajišťuje tým složený z lékařek, zkušených fyzioterapeutek, ergoterapeutky, sester a sanitářek. Oddělení spolupracuje se specialisty jiných odborností – ortopedy, chirurgy, neurology, rentgenology, internisty, ale i nutriční specialistkou a zdravotně-sociální pracovnicí. Spolupráce probíhá rovněž s Domácí péčí, která zajišťuje pro mnohé pacienty i jejich pečující příbuzné jistotu po návratu domů.

Oddělení dlouhodobé lůžkové péče

Kompletní ošetřovatelský servis, dopomoc s hygienou, péče o kožní defekty a jiné rány, pomoc při stravování (je-li to potřeba). V rámci komplexní péče pomáhají aktivizační a rehabilitační týmy pacientům znovu zvládat činnosti běžné denní aktivity.
Individuální přístup k pacientovi s respektem k jeho přáním a preferovanému způsobu péče.
Multidisciplinární tým: Lékaři/primářka, zdravotní sestry, ošetřovatelky, rehabilitační tým, sanitářky, zdravotně-sociální pracovnice, nutriční terapeutka, kaplan.
Motivující životní podmínky: prostředí, které pacienty podporuje v rehabilitaci a zároveň poskytuje pohodlí i důstojný prostor k zotavení.
Sociálně právní poradenství pro pacienty a jejich blízké, mapování sociálních problémů, potřeb i zdrojů, pomoc při uplatňování v systému sociálního zabezpečení, sociální prevenci a intervenci i pomoc s žádostmi o umístění do domova seniorů.

Oddělení rehabilitace

Specializovaná rehabilitace: široká škála terapeutických služeb a programů zaměřených na obnovu mobility, síly a nezávislosti pacientů.
Cílená péče: specialisté vypracují individuální rehabilitační plán pro každého pacienta, aby dosáhli co nejlepších výsledků.
Podpora a motivace: poskytována je nejen fyzická rehabilitace, ale i podpora pro udržení motivace a dosažení cílů.