Po dlouhotrvající vášnivé diskuzi zastupitelé nakonec návrh zahájit jednání schválili.

V následujících měsících tak dojde ke zpracování všech potřebných podkladů, znaleckých posudků a ekonomických analýz, které určí, zda bude pro město výhodnější budovu nemocnice prodat, nebo si ji ponechat.

Potvrdila to starostka Neratovic Lenka Mrzílková: „Už dlouhou dobu vedeme s provozovateli nemocnice jednání o investicích jak ze strany města, tak ze strany nemocnice. Bohužel dosud nedošlo ke vzájemné shodě. Pro provozovatele je navíc složité vedení daňových odpisů, když jim budova nepatří, ačkoliv do jejího zhodnocení určité finanční prostředky dávají," popsala starostka současnou situaci.

Zároveň dodala, že návrh, který zastupitelstvo na svém veřejném zasedání před několika dny schválilo, ještě neznamená, že bude objekt nemocnice skutečně prodán. „Tak to v žádném případě," odmítla tuto verzi rázně starostka. „V současné chvíli teprve začínáme shromažďovat informace, které nám pomohou v konečném rozhodnutí. Nicméně to bude nějakou dobu trvat, musíme si vyhledat veškeré přehledy týkající se již proběhlých investic nebo třeba zajistit znalecké posudky jak z pohledu hodnoty majetku, tak z právní oblasti," upozornila Mrzílková.

Někteří ze zastupitelů a zástupců veřejnosti se totiž obávají, že prodejem budovy ztratí město jistotu, že v objektu bude i nadále provozována nemocnice, jejíž provoz bude hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Tedy že bude zdravotní péče dostupná všem bez rozdílu.

„Upřímně, toto je věc, kterou my stejně výrazně neovlivníme. A to ani dnes, kdy je budova v našem vlastnictví," přiznala starostka. „My nejsme objednatelem zdravotní služby. Možnost určit, jaké služby budou v nemocnici nakonec poskytovány, má pouze pojišťovna po dohodě s provozovatelem. Záleží jenom na nich, jak se domluví a co si nasmlouvají," uvedla.

Zároveň ovšem dodala, že pokud by přece jen došlo k odsouhlasení prodeje budovy, požadovalo by město po novém majiteli zajištění dalšího poskytování zdravotních služeb. „Určitě bychom to chtěli nějak smluvně ošetřit. Třeba jako se to stalo nyní v Kralupech nad Vltavou," připomněla Mrzílková dohodu, kterou nedávno uzavřela kralupská radnice se společností RHG, jež provozuje tamní nemocnici.

Neratovická nemocnice se za posledních sedm let pokaždé umístila mezi třemi nejlepšími nemocnicemi v kraji v kategorii hodnocení pacientů.