Nemocnice Neratovice, kterou provozuje společnost Almeda, je jedenáctou středočeskou nemocnicí, která je ve stavu hromadného postižení.

„Souvisí to s narůstajícími počty pacientů s onemocněním COVID-19 vyžadujících hospitalizaci jak na standardních lůžkách, tak na lůžkách intenzívní péče,“ uvedla mediální zástupkyně nemocnice Tereza Staňková.

Stav hromadného postižení osob je mimořádná událost, při níž se zdravotnické zařízení dostává do režimu provozu, kdy úroveň poskytované péče z důvodu nedostatku zdrojů již neodpovídá běžnému standardu poskytování zdravotní péče v ČR. Poskytovatel zdravotní péče jej vyhlašuje v případě vyčerpání všech lůžkových kapacit, kdy již není schopen další kapacity vytvořit či při dalším navyšování počtu lůžek garantovat očekávaný rozsah a kvalitu poskytované péče.

Akutní péči bude neratovická nemocnice poskytovat. „Činíme kroky pro zajištění zejména neodkladné péče všem pacientům, kteří ji budou vyžadovat,“ uvedla Staňková s tím, že o přechodu do tohoto režimu byl informován starosta města Neratovice, krajský radní pro oblast zdravotnictví, krajský koordinátor intenzívní péče a Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje.

Vyhlášení stavu hromadného postižení, obvykle využívaného spíš v případě nehod s vysokým počtem zraněných a dalších mimořádných událostech s obdobnými následky, znamená, že se nemocnice dostala do situace, kdy již není schopna zajišťovat standardní rozsah akutní péče všem pacientům, kteří ji potřebují. Neznamená to ale, že by nemocnice přestala přijímat pacienty a lidé museli mít obavy, že se o ně nikdo nepostará třeba v případě dopravní nehody.

V době masivního šíření koronaviru je to dáno vyčerpáním její kapacity – jak přístrojové, tak zejména personální, což už neumožňuje vyčleňovat více lůžek pro covidové pacienty či vytvořit další místa na takzvaných přistýlkách. A současně je nutné uhlídat, aby byla nemocnice připravena i na poskytování další nezbytné péče. I nyní mohou lidi postihnout mrtvice, infarkt či náhlá příhoda břišní nebo utrpí úraz.