Jak uvedla Linda Šefčíková, mluvčí a manažerka marketingu a komunikace skupiny Vamed Mediterra, která Nemocnici Neratovice provozuje, o umístění v kategorii Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic rozhoduje řada faktorů.

„Například jaká je vzájemná spolupráce mezi personálem na pracovišti, zda zaměstnavatel poskytuje možnost seberealizace či dalšího profesního a odborného vzdělávání, jsou-li realizována pravidelná setkání, v rámci kterých dochází k vzájemnému sdělování informací o plánovaných změnách, a mnohé další,“ vysvětlila.

Také podotkla, že spokojenost zaměstnanců je jednou z priorit nemocnice. „Jsou to právě oni, kteří jsou v každodenním kontaktu s pacienty a mají zcela zásadní podíl na jejich zdárném uzdravovacím procesu. V příštích letech budeme dál tvrdě pracovat, abychom mohli našim pacientům věnovat tu nejlepší péči poskytovanou spokojenými zaměstnanci v prostředí finančně zdravého zařízení,“ uvedla Linda Šefčíková.

Do hodnotícího projektu Nemocnice ČR 2018 pořádaný organizací HealthCare Institute se letos zapojilo 155 nemocnic s akutními lůžky z celé republiky, 60 644 hospitalizovaných pacientů, 41 860 ambulantních pacientů a 6 235 zaměstnanců.

Nemocnice dostávaly hodnocení ve čtyřech oblastech: Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic. Nově se objevily kategorie Nemocnice pro život a Nejlepší on-line komunikace.