Tak jak to bude, pane starosto? Do výběrového řízení nepůjdete?
V novinách se objevovalo, že město rezignuje, že do toho nepůjde. To ale může říci jen zastupitelstvo. My jsme se zúčastnili soutěže. Důrazně odmítám, že někdo řekne, že to bylo pro modré oči, abychom vyslali signál, že jako nemocnici chceme.

A vy jste ji nechtěli?
Říkám, že někdo mohl říci, že jsme ji chtěli jen jako.

Aha. Tak jako to tedy bylo?
K té nemocnici se přihlásilo 20 zastupitelů z dvaceti přítomných. Tady není dvacet maňásků – i při rozdělení koalice a opozice – abychom hráli před lidmi nějaké divadlo. Zájem byl vážný.

Už není?
Teď je už jiná situace, to už není totožné jako v minulosti.

Jak to myslíte? Před půlrokem jste nemocnici chtěli, teď zase ne?
Jednak jsme za ten půlrok zpracovali finanční výhled města do roku 2010. A v tomto finančním výhledu s investicemi do nemocnice nepočítáme. Druhý fakt je, že ta nemocnice až tak nezlepšila své hospodaření. A nervozita mezi lidmi nevytváří dobré vztahy.

Takže půjdete do toho, či nikoliv?
Odpověď zda nemocnice ano, či ne, je výlučná záležitost zastupitelstva.

Na posledním jednání zastupitelů se o tématu zvaném nemocnice ale nedebatovalo…
Nemohu ani hodnotit podmínky, zda a za jakých podmínek bychom do toho šli. My jsme v podstatě v minulosti nechtěli nemocnici provozovat

Tak proč jste ji chtěli?
My jsme chtěli použít stejný model, tak jako ho využívá kraj, s tím rozdílem, že majetek by byl obce. Byli jsme dohodnuti se společností, která byla ochotna za jistých podmínek nemocnici k ekonomickému provozování přijmout. Tento dohovor padl.

A vy podobnou společnost nyní nemáte?
To je právě to, že nemáme. Pokud nebudeme za dveřmi mít předem domluveného partnera, tak tu nemocnici převzít prostě nemůžeme. Úředník to nedokáže a udělat z toho příspěvkovou organizaci, je vražda a sebevražda.

Takže po půlroce je situace jiná.
Vždyť jsem to říkal už na začátku.

Takže to shrnu: finanční rozvaha do budoucna s investicemi do nemocnice nepočítá. Pokud zastupitelé budou chtít o problému jednat, není problém, otázka se opět otevře. Je ale třeba mít strategického partnera. A toho nemáte.
Ano, tak to je.