Počet lidí, nemocných akutními respiračními onemocněními a chřipkou, se během 52. týdne rapidně snížil. Vyplývá to z posledních statistik Krajské hygienické stanice v Mělníce.

Na sto tisíc obyvatel tak v současné době připadá 574 nemocných, což je oproti předchozímu týdnu pokles o téměř 50 procent. Počet nemocných tak klesl téměř u všech věkových kategoríí. Výjimku tvoří jen lidé ve věku 25 – 59 let. Těch je nemocných 259. Ve srovnání s předchozím týdnem tak došlo k nárůstu o více než 37 procent.

Největší pokles nemocnosti ale zaznamenali lékaři u dětí do pěti let věku. Nemocných je sice 1525, ale ve srovnání s minulým týdnem je to pokles o 63 procent! Další rapidní úbytek nemocných byl zaznamenán u dětí od 6 do 14 let. Zde se jich během vánočních svátků uzdravilo téměř 60 procent. U věkové kategorie 15 – 24 je pokles chorých lidí o 45 procent. Věková kategorie lidí starších šedesáti let zaznamenala pokles nemocných o třicet procent.
„Nemocnost proto v těchto dnech odpovídá sezónní úrovni,“ sdělují na webu Krajské hygienické stanice v Mělníce odborníci.

Podle vyjádření některých lékařů jsou vánoční svátky dobou, po které počet nemocných klesá. Především děti se každodenně nedostávají do kolektivu, kde se mohou snadno nakazit. „Vše ale také záleží na vývoji počasí,“ tvrdí boleslavská dětská lékařka Jaroslava Křížová.