Lidé z Medonos na Mělnicku se téměř denně musí rozhodnout, zda upřednostní vaření, praní, mytí nádobí nebo koupel. I přes usilovnou snahu obecního úřadu zde totiž stále není vodovod. Občané tak čerpají nekvalitní vodu ze studní. Ale ani tak nemají vyhráno. Pokud pár dní nezaprší, nemohou se třeba ani umýt. Voda – základní lidská potřeba - totiž prostě není.

„Nepřetržitě žádáme o dotaci na ministerstvu zemědělství od roku 2000. Přitom máme všechny potřebné náležitosti a dokumenty – zpracovaný projekt, územní rozhodnutí, dokonce i stavební povolení, jehož platnost musíme vždy po dvou letech obnovovat. Vždy ale přijde stejná odpověď, že z důvodu nedostatku peněz a nízkého počtu obyvatel nám dotace poskytnuta nebyla,“ říká starostka Medonos Anneliese Beníšková.

Celkové náklady na výstavbu vodovodu by v této době činily dvanáct a půl milionu korun, v roce 2000 to bylo osm milionů. Při rekonstrukci vodovodu v nedalekých Nových Osinalicích byl připraven přivaděč pro Medonosy. Chybí tedy jediné – finance. Od roku 2006 navíc platí nová pravidla pro žadatele o dotaci. O tom na obecním úřadě v Medonosích dobře věděli. „Nechali jsme si tedy žádost odborně vypracovat. Přesto jsme obdrželi zase stejnou odpověď.“

Peníze se dají sehnat i z fondů Evropské unie. „V letošním roce byla vložena žádost také do zásobníku projektů Středočeského regionálního operačního programu,“ uvádí Beníšková s očekáváním lepších zpráv. Obec má nízký rozpočet a bez finanční dotace se do projektu sama nepustí. „Hodně lidí by se přihlásilo k pobytu, připraveno je i několik parcel. Nikdo tady ale kvůli nedostatku vody nechce bydlet,“ vysvětluje starostka.

Lidé z Medonos tedy čerpají vodu ze studní. Podle rozborů se voda často nedá použít ani jako užitková. Z deseti studen vyhovovala kritériím pouze jedna. „Museli jsme si na vodu ze studny pořídit filtr, ale i tak je voda špatná. Hodně občanů je často úplně bez vody,“ ví místní obyvatelka Jana Vlková. Její slova potvrzuje Hana Szekelyová. „Když vyperu prádlo, nemohu vařit. Když zaliji zahrádku, nemohu se umýt. Přijedou děti a jsme rádi, když se vůbec vykoupeme!“

Vesnička ležící v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko vypadá téměř idylicky. Vedle krásné přírody a klidu tu lidé najdou také mnoho kulturních a sportovních příležitostí. „Žijeme tu jako jedna velká rodina. Jediné, co brání většímu rozvoji obce, je nedostatek vody. Peníze na vodovod však nedostaneme, protože máme málo obyvatel. A více jich nebude proto, že tu není voda! Je to začarovaný kruh,“ dodává starostka Beníšková.