Dodávka pitné vody bude obnovena ve čtvrtek 23.8.2007 do 6 hodin. Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternami v ulici Okružní a v ulici Italská. Po dobu opravy bude úplně přerušen průjezd ulicí Cukrovarská pro veškerou dopravu. Objížďka bude vyznačena dopravním značením.