Toto ocenění je udělováno pravidelně každý rok, zpravidla za rok předcházející, za účelem ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života města, které významně přispěly k jeho rozvoji a šíření jeho dobrého jména. Neopomíjejí se samozřejmě ani mimořádné projevy odvahy při záchraně lidských životů. Cena může být udělena i jako ocenění několikaleté činnosti v určité oblasti společenského života. Udělena ale zároveň nemusí být vůbec, pokud se nenajde vhodný kandidát.

Návrh nominace musí být vyplněn na předepsaném formuláři a odevzdán nebo odeslán poštou do podatelny radnice. Významné činy a skutky se vyznamenávají především v oblasti vědecké, výtvarné, literární, hudební sportovní nebo například péče o životní prostředí.