Všechny organizace, které patří do Neratovic, tak mohou požádat o finanční příspěvky poprvé v pátek 19. ledna. Žádosti budou na podatelně městského úřadu přijímat až do pátku 9. února. Potřebné formuláře jsou už nyní zveřejněny na portálu města nebo případně je možno si je osobně vyzvednout na odboru školství a vnějších vztahů. 

Všichni zájemci o dotační tituly mají možnost individuálních konzultací v pondělí a ve středu 15. a 17. ledna od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Konzultace budou probíhat v budově městského úřadu v prvním patře na odboru školství a vnějších vztahů u Michaely Kučerové.