Největší část peněz, přes tři miliony korun město rozdá mezi sportovce. Téměř tři čtvrtě milionu pak bude rozděleno do kulturní a vzdělávací oblasti, spolky působící v sociální a zdravotní sféře získají sto deset tisíc korun.

Dotační řízení pro příští rok je vyhlášeno na podporu sportovní činnosti i jednotlivých sportovních akcí, protidrogové prevence, seminářů a besed, výchovu dětí a mládeže nebo volnočasové aktivity občanů.

Formulář žádosti o poskytnutí dotace, čestné prohlášení i podmínky a další podrobnosti o dotačním řízení najdou zájemci na webu www.neratovice.cz.

Žádosti o poskytnutí dotace přijímá podatelna městského úřadu od 18. ledna do 5. února, o poskytnutí dotace rozhodnou zastupitelé nejpozději do konce června.