Dotazník mohou vyplnit jen občané Neratovic, kteří jsou starší 15 let. Respondentům by měl zabrat zhruba pět minut času. Vše probíhá v naprosté anonymitě a účast je dobrovolná.

Každý, kdo dotazník vyplní, dává souhlas s účastí v tomto šetření. Město se zároveň zaručuje, že získaná data nebudou spojována s konkrétní osobou a budou využita pouze pro účely tvorby a realizace strategie prevence kriminality.

Zájemci, kteří by se chtěli na něco zeptat, se mohou obrátit na manažerku prevence kriminality Denisu Foglovou, která je dostupná na e-mailu prevence.kriminality@neratovice.cz.

Letos je to již třetí rok, co Neratovice zapojují do příprav akčního plánu prevence kriminality také občany. Spolupráce s nimi se v minulých letech osvědčila.