Prvních dvacet tisíc dostane nový zaměstnanec na pozici strážník - čekatel spolu s prvním platem. Dalších třicet tisíc pak bude rozloženo do pravidelných měsíčních splátek ve výši jednoho tisíce, vyplacených společně s platem od druhého měsíce pracovního poměru.

Podle Michala Svobody ale začíná být dojíždění za prací do hlavního města čím dál tím náročnější. „Kdybych sehnal práci v Neratovicích za srovnatelnou mzdu, asi bych neváhal a změnil bych zaměstnání. Dojíždění do Prahy se dost prodraží a musím vstávat i dost brzy,“ vysvětluje Michal Svoboda s tím, že možná by vyzkoušel i výběrové řízení na pozici městského strážníka, které probíhá už od pátku minulého týdne.

Neratovické městské policii v současné době chybí podle jejich velitele Rostislava Oplta dva strážníci. Jenže projít výběrových řízením není zase tak jednoduché. Uchazeč o práci strážníka musí být starší osmnácti let, trestně bezúhonný, spolehlivý, fyzicky a duševně způsobilý a musí mít střední vzdělání s maturitní zkouškou. Každý strážník musí být schopný pracovat v zátěžových situacích a musí mít morální předpoklady. „Po ukončení výběrového řízení budou všichni zájemci pozváni k ústnímu pohovoru, poté budou posláni na psychologické testy, které platí zaměstnavatel. A v třetím kole se vyberou dva uchazeči na pozici strážník,“ vysvětluje velitel městské policie. Strážník musí zastávat a ctít zákon a musí být psychicky natolik vyspělý, aby ke každému občanovi přistupoval individuálně a spravedlivě.

Nový městský policista se musí potom zavázat, že na této pozici stráví minimálně tři roky. Teprve potom mu náleží náborový příspěvek. „Zruší-li zaměstnanec pracovní poměr ve zkušební době nebo ho rozváže výpovědí či dohodou tak, že pracovní poměr skončí před uplynutím šesti měsíců trvání pracovního poměru, je povinen vrátit zaměstnavateli celou část vyplaceného náborového příspěvku,“ říká Oplt s tím, že pokud rozváže zaměstnanec pracovní poměr výpovědí či dohodou po uplynutí šesti měsíců trvání pracovního poměru, je povinen vrátit zaměstnavateli poměrnou část vyplaceného náborového příspěvku ve výši jedné šestatřicetiny za každý i započatý neodpracovaný měsíc.

Mnohem větší problém s nedostatkem strážníků řeší v nedaleké Mladé Boleslavi. Tam jich chybí skoro dvě desítky. Případné uchazeče lákají v Boleslavi také náborovým bonusem ve výši 36 tisíc korun a možností využívat malometrážní služební byt. I strážník v Neratovicích, ale může požádat o služební bydlení.