Spolupráce vznikla oslovením charity centrální potravinovou banku v Praze a supermarketem Albert v Neratovicích. Zkušební odběr bedýnek obsahoval zeleninu a pečivo, a obdrželi je klienti v denních stacionářích v Odoleně Vodě a Obříství. Bedýnky putovaly také do domu s pečovatelskou službou v Libiši.

„Čekáme do září, abychom novou spolupráci rozvinuli i v rámci města a okolí Neratovic. Momentálně nová spolupráce funguje v denních stacionářích, kam zaměstnanci charity rozvážejí bedýnky převážně s ovocem a zeleninou, ale dostali jsme také těstoviny nebo mouku. Klienti si v rámci aktivizace sami pomocí pečovatelek suroviny zpracují,“ uvedla pro Deník zaměstnankyně charity Irena Růžičková.

Potravinové banky jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny a distribuují je odběratelským dobročinným organizacím. Skrze ně se dostávají k lidem v nouzi, především seniorům, rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám a lidem bez domova.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Jídlo banky získávají od potravinových řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů, producentů a jednotlivců. Většina potravin je určena k rychlé spotřebě, má uplynulou dobou minimální trvanlivosti, poškozený obal nebo špatné označení. Tím, že je zachráníme, neskončí na skládce nebo ve spalovně.