Příběhy našich sousedů v knihovnách existují pod patronátem neziskové společnosti Post Bellum, jejímž stěžejním projektem se stala Paměť národa, sbírka vzpomínek, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století. Sbírka je přístupná jako internetový archiv široké veřejnosti.

Podle Miroslavy Holmanové ze zdejší knihovny si vzpomínky pamětníků vyslechne a nahraje skupina maximálně pěti žáků z posledních ročníků místních základních škol. „Zájemci o účast na tomto projektu se mohou pro více informací podívat na stránky společnosti Post Bellum, na portál Paměť národa, nebo přijít do knihovny, kde je s celým projektem osobně seznámíme,“ uvádí Miroslava Holmanová.