Některé kroky už podniklo. Uskutečnila se revitalizace rybníka v Byškovicích a odbahnění požární nádrže v Korycanech, kde bylo také částečně vyčištěno koryto potoka. Pro Korycany byla rovněž zpracována studie nakládání s odpadními a povrchovými vodami.

Dalším záměrem je vyčištění odvodňovací strouhy za pískovnou v Mlékojedech a revitalizace tůně v Jiřicích. „Výhodou je i možnost využívání hrubě filtrované vody, jejíž rozvod však již vzhledem ke stáří a použitým materiálům vyžaduje soustavnou údržbu a obnovu. Na vodní bilanci budou mít velký vliv i připravované protipovodňové hráze a opatření. V Neratovicích se nachází okolo 9000 stromů a asi 30 hektarů zelených ploch, které mají význam pro zadržování vody,“ uvedla místostarostka Lenka Mrzílková.

Chystá se rovněž snížení četnosti seče ve vybraných lokalitách a vyšší nastavení žacích lišt. V plánu je i vybudování vodního prvku na místě kašny za kinem. Bude mít menší spotřebu vody a lepší ekologický efekt. „Pro realizaci náročnějších opatření nyní připravujeme zadání na zpracování adaptační strategie, ze které by vzešla doporučení efektivních řešení, které mohou mít velký efekt poměrně rychle a za odpovídající náklady,“ dodala místostarostka.