Představeny jsou zde práce žáků, činnost odborného výcviku, domova mládeže a také bohatá projektová činnost. Zájemci o studium se pak seznámí s nabídkou učebních a studijních oborů na školní rok 2020/2021.