O Vánocích se říká, že jsou to svátky klidu a míru. Platí to vůbec v dnešní době?
Záleží na tom, co kdo oslavuje. Myslím si, že Vánoce, ať jakkoliv vzdálené od betlémského příběhu, neztrácejí tento svůj charakter, byť pro mnohé třeba jen na ty tradiční dva dny. Jinak je tomu s dobou Adventu, který se podobá vysilujícímu maratonu příprav na štědrovečerní večeři a následující dva dny volna. Anebo skončí rozbalením dárků a pohádkou v televizi. Občas slýchávám, jak dojde právě o Vánocích v rodinách k nejrůznějším konfliktům, snad i proto, že nejsou zvyklí být spolu – to se pak jiskří nejen z prskavek… Ale zpátky k vaší otázce. Jsem přesvědčený, že pokoj a mír máme a můžeme přijmout pouze od Boha a jedni od druhých, předpokladem je pokora a úcta k důstojnosti druhého. Vzájemné obdarování pod pak stromečkem není nic jiného, než když říkáme: „Mám tě rád, záleží mi na tobě." Překonávejme vše, co nás odcizilo a znesnadnilo vzájemné štěstí. Ozdobený stromek pak symbolizuje plnost života jako dar i společné úsilí. Konečně i Vánoce zrcadlí tento zápas mezi přijetím a odmítnutím Ježíše narozeného v Betlémě, nejde tedy o žádnou roztomilou pastýřskou selanku s děťátkem, ale o život a smrt toho, kdo ukazuje pravdu, která usvědčuje z mocichtivosti, zatvrzelosti a zlovolnosti.

Vy máte o Vánocích poměrně napilno – deset mší v pěti dnech na šesti různých místech. Jak se na bohoslužby připravujete?
Je pravda, že o Vánocích je vetší zájem o bohoslužby, zvláště pak o Půlnoční, a je skoro jedno, jestli je už někdy odpoledne nebo skutečně až o půlnoci. Každou bohoslužbu vnímám jako oslavu, zvláště pak o nedělích a slavnostech, kdy se neobejde bez spolupráce zúčastněných lidí. Náročné je pro mě spíše to, že slavíme s mnoha neznámými, takže postrádám zpětnou vazbu. Nevím, co příchozí trápí a z čeho mají v životě radost, proto je pro mě těžší k nim promlouvat.

Jak to vlastně vypadá o Vánocích v kostelích? Předpokládám, že nejvyhledávanější je Půlnoční mše…
O slavnostech, jako jsou Velikonoce a Vánoce, není příliš rozdíl v počtu lidí, bohoslužeb se pravidelně účastní zhruba dvě stovky lidí. Jiné je to spíše v tom, že přicházejí častěji, tedy kromě neděle také v jednotlivé dny. Půlnoční je pouze první a zároveň jedna z mnoha vánočních bohoslužeb, neboť Vánoce trvají téměř až do půlky ledna. 

Říkal jste, že každá bohoslužba je pro vás oslavou. Jak taková oslava probíhá?
Znamená to ponořovat se hlouběji do tajemství života, což nejde jinak, než mít společnou účast, přemýšlet, rozmlouvat a sdílet radost i bolest, naději i víru… A hledat, jak účinněji posílit lásku, spravedlnost, dobro a vzájemnost mezi jednotlivci jak v celém společenství, tak samozřejmě i k ostatním navenek.

Jaké poselství se věřícím snažíte o Vánocích předat? Na co by se nemělo zapomínat?
Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Mesiáš, Pán. (Lk 2,10-11) Toto je poselství, jak jej zaznamenal lékař a evangelista Lukáš a jež je už přes dva tisíce let to nejdůležitější, co se zpřítomňuje ve všech kostelích na světě. Když se pozorně a s otevřeným srdcem a myslí zahledíme na všudypřítomnou světelnou výzdobu, dary a dárky věnované milovaným osobám, společné jídlo, radost se vzájemnosti, usednutí k pohádce, kde dobro vítězi nad zlem, nebo touhu projít se zasněženou přírodou, není možné v hloubi srdce popřít neuhasitelnou touhu po plnosti života v lásce, porozumění s lidmi a Bohem, který vše stvořil a povolal k životu. Jednoduše řečeno, Ježíš narozený v Betlémě je Světlo, které nehasne a neoslepuje, je člověkem, přítelem, bratrem, který se zcela a bezpodmínečně daruje každému a nezklame naši důvěru. Jeho dobrota, spravedlnost a láska zvítězila nad bolestí, odmítnutím a smrtí. A konečně jeho upřímnost, čistota a bezelstnost nezahanbuje naši slabost, netečnost a hříšnost, naopak zakrývá ji, vždy připravena odpustit. On pomáhá odpočinout a nabrat sílu, být krásnější a lepší než včera… To jsou pro mě Vánoce – vděčnost za Ježíše Krista a to, jak ji prožívám. To se s větší či menši nešikovností snažím připomínat, povzbuzovat a zároveň povzbuzení i sám přijmout.

Říká se, že o Vánocích by nikdo neměl být sám. Nicméně vám církevní praxe přikazuje žít život poustevníka, tedy bez partnerky a dětí. Jak to snášíte?
Poustevník nejsem, i když někdy bych si to rád zkusil. Vám se zdá, že jsem o Vánocích sám? Sama jste přece spočítala množství bohoslužeb. Přidejte návštěvy, každodenní povinnosti, administrativu a letos také Evropské setkání mladých Taizé, kdy budeme v Neratovicích ubytovávat kolem stovky mladých lidí z celé Evropy… Mimochodem, pokud by někdo chtěl tyto návštěvníky hostit, může se mi ozvat, budu rád. Já si o Vánocích spíše hledám chviličku, abych v tichu a klidu poseděl u betlému. Byť nežiju v manželství, osamocený snad nejsem, žiju uprostřed společenství, kde je mnoho lidí, rodin, přátelé, příbuzní, služební a pracovní vztahy… Naopak potkávám lidi, kteří jsou často osamoceni, přestože sami nejsou.

Pocházíte ze Slovenska. Pojedete se za příbuznými podívat?
Určitě, ale až v novém roce, můj domov a povinnosti jsou tady v Neratovicích.

Existuje nějaká tradice, bez které si Vánoce neumíte představit?
Přiznám se, že například stromeček doma na faře nemám, stačí mi ty, které jsou v kostelích, ty potěší spolehlivě. Ačkoliv vlastně jeden na faře přece jen mám, a to perníkový, od mámy, který po Vánocích postupně sním ke snídani. Nicméně Vánoce si nedovedu představit bez pěkného, vkusného betlému. Jeden takový mám doma na faře rozložený po celý rok.

Už jen závěrečná otázka. Je něco, co byste vzkázal nebo popřál čtenářům Mělnického deníku?
Předně děkuji za pozvání k rozhovoru. Všem lidem přeji požehnané Vánoce, aby zakusili velikou radost, radost nejenom ze všeho, co v následujících dnech potěší naše oči, uši a co nám bude chutnat, ale také radost, kterou, jak věřím, lze s čistým dětským pohledem a upřímností s jistotou zahlédnou, tedy že: Bůh má v nás lidech zalíbení (Lk 2,14) a stálo mu za to stát se jedním z nás a darovat každému poukaz na vydařený život. Není to sice žádná bezstarostná jízda, zato zcela jistě dobrodružná, stejně jako pouť mudrců za Hvězdou.