Informovanost cestujících by pak měla být zajištěna vizuálním a akustickým sdělovacím systémem. Staveniště již bylo v září předáno zhotoviteli. Samotné práce by pak měly začít v sobotu 12. října. „Zahájení prací přímo na místě začne v sobotu 12. října, kdy začíná první část výluk. Bude se jednat o denní výluku, to znamená, že rozhodně nepotrvá 24 hodin. Předpokládáme, že bude například od 8 do 16.30 hodin. Tato výluka potrvá do pátku 18. října a v rámci ní budou probíhat přípravné práce. Od soboty 19. října do 1. listopadu pak dojde k výluce absolutní,“ sděluje neratovický místostarosta Marek Lenc.

Druhá fáze výluky již bude zasahovat do dopravy. Dojde především k úpravě na železničním svršku a k budování betonových částí. Investorem této stavby jsou společně Správa železniční dopravní cesty a město Neratovice. Celkové náklady této akce činí 24,2 milionů korun bez DPH. Město se podílí částkou 2,650 milionů bez DPH.

V bezprostřední blízkosti nové zastávky vznikne přechod pro pěší. Propojí tak ulici Nerudovu do ulice Dr. E. Beneše a zpřístupní tak západní část města s jeho centrem. Na přechod se pěší z ulice Polní dostanou po novém chodníku podél trati. Stavba by měla být dokončena začátkem května příštího roku.