Lucie odpovídala na tři desítky otázek, které jí pomocí redakčního emailu posílali lidé z Rakovnicka i okolních okresů.

Jak lze zabránit tomu, že pokud manželka „udá“ manžela kvůli týrání a domácímu násilí, že ji manžel poté neublíží, či ji nebude vydírat psychicky aby žalobu stáhla? Je to vůbec reálné???
Tady jde o právo osoby ohrožené, podá-li žalobu, může ji vzít zpět, je to jen na jejím rozhodnutí. Výjimkou je případ vykázání, kdy je povinnnost toto dodržet stranou násilnou i ohroženou, ani ohrožená osoba jej nemůže „vzít zpět“.

Jak se dá bránit proti domácímu násilí? Co je potřeba udělat, a jak domácímu násilí předejít?
Pokud jste ve vztahu, kde se domácí násilí vyskytuje, tak rozhodně situaci řešit, nebrat ji jako standardní. Jak předejít DN nelze jednoznačně říci, každá situace a případ je odlišný, nicméně rozhodně nebrat na lehkou váhu jakékoliv situace naznačující, že by se o DN mohlo jednat, ihned řešit, neomlouvat, nesetrvávat…

Jsou tresty v ČR nastavené do normálu, nebo by mohly být tvrdší? Osobně jsem toho názoru, že když se kolikrát dočtu, že otec zneužíval nebo týral nemluvně a dostane jen „šest“ let, tak je mi do breku.
Toto je otázka spíš pro naše zákonodárce, já zde mohu prezentovat maximálně svůj soukromý názor, který je de facto totožný s vaším. V rámci práce IC se na pravidelných setkáních pracovních skupin - koordinátorů IC v ČR pracuje na připomínkách k zákonům, týkajících se DN. Tyto připomínky jsou zpracovávány a dále předkládány BKB (Bílý kruh bezpečí).

Moji známí mají dvě děti v pubertě. Otec rodiny čtyřikrát do měsíce dostane hysterický záchvat, všem sprostě nadává a vyhrožuje, že si něco udělá. Dokonce vyhazuje věci na ulici. Nechci se plést do jejich věcí, ale na druhou stranu je mi líto těch dětí. Co dělat?
V situaci vašich známých by bylo asi dobré předat kontakt na IC, na Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v blízkosti bydliště, konzultaci s psychologem.

Manžel mne už po řadu let psychicky i fyzicky napadá. Já už ale nemám sílu něco řešit. Děti odešly
z domova a já s ním zůstala sama. Nedokážu si život bez něho představit. Jsem na něm psychicky závislá …

Kontakt na IC Rakovník je 605 765 883, nebo ic.stredocesky@seznam.cz, www.ic-rakovnik.cz, neváhejte se na nás obrátit.

Co dělá česká vláda pro ochranu týraných dětí a rodin?
Prvním z podstatných a důležitých kroků k pomoci osobám ohroženým domácím násilím je právě přijetí zákona č.135/2006 Sb.

Jak postupovat, když mám pocit, že sousedi týrají svou babičku?
Můžete informovat OSVaZ v místě bydliště na MěÚ, informovat babičku o její možnosti se obrátit na patřičné orgány, na nás, informovat jejího lékaře. Tyto případy jsou velmi citlivé a vyžadují aktivní přístup i právě babičky.

Chtěla jsem se zeptat, jakým způsobem je možné řešit případy domácího násilí, když napadená žena nespolupracuje s policií. U nás ve městě máme rodinu, kam pravidelně zajíždějí strážníci i policisté, zhruba šedesátiletá paní je bita
a často odvezena s vážnými poraněními na záchranku. Všichni vědí, že ji manžel týrá, ale ona se to pokaždé bojí dát do protokolu, tudíž on trestu uniká. Na městě již požádala o ubytovnu, ale je prostá a nedokáže si sama pomoci. Všichni kolem to vědí, že ji řeže manžel a dnes už i dospělý syn a není řešení.

Oprávněná k řešení a případnému vykázání je Policie ČR, která podle Vaší informace již několikrát zasahovala. Paní má lékařské zprávy, je zde ohlašovací povinnost, měli by pomoci pracovníci odboru sociální péče v místě alespoň se základní informací. Ideální by bylo, pokud by se ona sama obrátila na naše IC, abychom se pokusili najít pro ni nejoptimálnější řešení, v jejím případě je asi akutní řešení bydlení - i toto by jí nejlépě podle aktuálních možností sdělily pracovnice MěÚ. Nicméně ani my nemáme právo paní nutit k řešení, můžeme pouze nabídnout naši pomoc a spolupráci, pokud se na nás obrátí.

Máme na Rakovnicku větší či menší problém s domácím násilím nežli v jiných koutech země?
IC Rakovník má na starosti celý Středočeský kraj, v rámci řešení případů vykázání či zákazu vstupu a v síti 15 IC v ČR se Středočeský kraj pohybuje mezi prvními pěti kraji v počtu. Rakovnicko samo o sobě v rámci kraje má po Kladensku značnou část případů, ale ne vykázání, spíš je pravděpodobně dáno přítomností IC v místě.

Co si máme pod pojmem domácí násilí představit? Jak poznám, že se už jedná o domácí násilí a ne jen o normální rodinou rozepři. Vždyť se říká, že všude je něco…

Domácí násilí je přesně specifikováno čtyřmi hlavními znaky. Jedná se o opakované násilné jednání, nebo i opakované vyhrožování násilným jednáním mezi osobami, které jsou či byli spolu v intimním, rodinném či obdobném vztahu a žijí ve společně obývaném bytě, domě. V rámci domácího násilí je vždy jednoznačně identifikována osoba ohrožená a osoba násilná, tyto osoby jsou stále v tomto postavení, jejich role jsou neměnné. Více informací můžete získat např. na našich internetových stránkách www.ic-rakovnik.cz.

Vůbec netuším, kam bych měla se svými problémy v rodině jít. Jak vás mám kontaktovat? A také se bojím, že si domů zatáhnu sociálku a že přijdu o děti.
Se svými problémy rozhodně doporučuji kontaktovat např. naše IC (tel. 605 765 883), nebo Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v místě nejbližšímu vašemu bydlišti. OSPOD (sociálka postupuje podle zákona a má na starosti děti nezletilé. Svoji situaci rozhodně řešte, na to není nikdy pozdě, máte právo na kvalitní a důstojný život bez týrání a násilí.

Moje manželka je hysterka. A víc nemusím myslím dodávat. Bojím se už léta chodit domů z práce. Bojím se, co mne zase doma čeká. Problém je, že nedokážu navázat vztah s jinou ženou, protože tu svoji mám stále rád. Někdy bych ale už nejraději se vším skončil…
Doporučuji navštívit psychologa v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, probrat zde celou vaši situaci, případně následně zkusit párovou terapii. Možnost konzultovat svoji situaci konkrétněji s IC máte samozřejmě také.

Při týrání dětí často dělají ve škole a u lékaře, že nic nevidí (viz. týraní bratři z Kuřimi). Kdo potom těm dětem pomůže?
Děti spadají do kompetence OSPOD v místě, dětský lékař i škola mají v případě zjištění takto závažného činu ohlašovací povinnost, pomoci svojí informací na daná místa můžete i vy.

Myslím si, že vykázání z domu je krátké a lehce zneužitelné. Jakou máte zkušenost vy?
Ve většině případů kladnou zkušenost, napomohlo to k řešení situace. Vykázání je základně na 10 dní, na základě předběžného opatření se žadatel může obrátit na soud, který rozhodne podle situace o případném prodloužení na dobu až maximálně 1 roku. Se zneužitím jsme se v rámci Středočeského kraje zatím nesetkali, jedná se už o opravdu závažný zásah Policie a následných orgánů do soukromí.