Když se ohlédnete za devíti měsíci letošního roku, co se podařilo dokončit? Z čeho máte dobrý pocit?
Blíží se ke konci projekty na revitalizaci náměstí. Mám dobrý pocit, že se u zastupitelů našel souhlasný hlas k tomu, abychom se na tom dohodli, jak revitalizace má vypadat. Rozhodně je tu i uvažovaná rekonstrukce kanalizace v centru města. Na jedné straně se nám podařilo rozlousknout oříšek vzhledem k Evropské komisi, na druhé straně ještě není vyhráno.

Takže to je kladné a záporné dění. Můžete to vysvětlit?
Stále není vyřešen ten problém, který má Česká republika s Evropskou komisí ohledně provozovatelských modelů. To znamená, že infrastrukturu ve vlastnictví města provozuje soukromá společnost. To je problém, který nemůže město samostatně řešit. My jsme řešení našli. Spočívá v tom, že náš projekt za zhruba 600 milionů korun rozdělíme na dva samostatné projekty. První je za 400 milionů. Bude vybudována nová síť, která není zatížena provozovatelským modelem a na její provozování můžeme vyhlásit výběrové řízení. Tím splníme podmínky Evropské komise. Zbydou nám rekonstrukce stávajícího vedení za 200 milionů korun. Tam budeme čekat, jak se podaří republice dohodnout s příslušnými komisaři.

Je ještě něco, o čem lze hovořit, že se nepovedlo dokončit?
Tíží nás samozřejmě více věcí, ale nelze říci, že by ty záležitosti byly ukončeny definitivně. Spíše hovořme o tom, co se nám dosud nepodařilo vyřešit. A je to pochopitelně otázka obchvatu, kdy v podstatě určité napětí, zaplať pán Bůh, že to není válka. Ke každému jednání zveme občanské sdružení, bohužel se ještě obávám, že jsme společnou řeč nenašli.

Shrnete-li situaci, jaký je stav nyní?
Platí, že byly zahájeny práce na tzv. malém obchvatu, to je tedy průtahová, veřejností tolik napadaná komunikace. Současně s tím jednáme s krajským úřadem o řešení takzvaného velkého obchvatu, který by byl součástí přeložky silnice I/16 Mělník – Mladá Boleslav. Dříve se jednalo pouze o jedné, teď se jedná souběžně o dvou akcích.

Říkal jste, že byly zahájeny práce. Co to konkrétně znamená?
Zpracovávají se studie, provádějí se geometrická zaměření My jsme trochu změnili trasu první etapy, abychom se vyhnuli boření rodinných domků v Rousovicích. Takže jsme to převedli do řepného placu areálu cukrovaru. Na to se zpracovává změna územního plánu. A debatovat se o tom bude na úterním zastupitelstvu.

Lze říci, že v této oblasti jste spíše optimista, nebo pesimista?
(po dlouhém váhání) Já jsme pesimista. Spíše pesimista. Dokud tady na Mělníku nenajdeme společnou řeč, tak do toho okamžiku jsem pesimista.

Nejbližší jednání městského zastupitelstva se koná už v úterý.
Ano, od 16 hodin v zasedací síni městského úřadu v Mělníku.

Je veřejnosti přístupné?
Pochopitelně.

Můžete prozradit, zda očekáváte dramatická jednání u některých projednávaných bodů?
Nikdy nemohu říci, že připravujeme drama. Ale drama může samozřejmě nastat u jakéhokoliv projednávaného bodu.

Takže co byste vypíchl z programu?
Jsou tam určitě body s dosahem do budoucnosti. Třeba změna územního plánu městské památkové zóny.

To znamená?
Střed města. Tady reagujeme na nové požadavky, které se neobjevily v souvislosti s přestavbou budovy Holdu.

Můžete bý ještě konkrétnější?
Nám se stále nedaří vyřešit otázku tohoto baráku. Čím déle se to táhne, tím je to horčí.

Barák je tedy váš?
Ano, barák je náš. Teď řešíme to, že se v minulosti objevila nějaká zástava na této nemovosti, kdy to ještě nebylo města.

Je tedy nějaká vize Holdu do budoucna?
Jistě. Objevil se návrh, který je prezentován investiční skupinou, která by tu chtěla vytvořit společensko-obchodní centrum. K tomu však potřebují určitou volnost ve využití. O tom budem ejendat.

Ještě nějaká zajímavost?
Diskusi jistě vyvolá poskytnutí příspěvku hokejovému klubu HC Junior Mělník.

V jaké výši?
Milion dvě stě tisíc

Proč si myslíte, že to vyvolá diskusi? Myslíte si, že bude řečeno: Ať si hokejisté seženou peníze od sponzorů a tyhle peníze od města ať jdou do jiných akcí?
Neříkáte to sice zcela přesně, ale v tomto duchu by to asi mohlo být diskutováno.

Takže máte zkušenosti už z minula?
Ano.

Váš osobní názor na poskytnutí této dotace?
Ta otázka by neměla směřovat ani tak dotaci, jako spíše k tomu, zde chceme mít hokej na Mělníku jaký tady je, nebo ho nechceme?

A vy ho chcete?
Já osobně si myslím, že ve dvacetitisícovém městě by hokej své zázemí měl mít. Tím odpovídám i na to, jaký mám názor na podoru či nepodporu hodkejových aktivit.

A co dál projednají zastupitelé?
Budou se upravovat nová pravidla pro poskytování startovacích bytů. V minulosti byla podmínka, že rodina – žadatel musí mít dítě. Já se domnívám, že to byla špatná podmínka. Naopak si myslím, že solidní a perspektivní jednání je takové, kdy rodina si nejprve zajistí bydlení a pak si pořídí dítě. Ne, že si pořídím dítě a nemám, kde bydlet. Tedy budeme jednat o tom, aby i bezdětní se mohli ucházet o přidělení startovacího bytu. Stejně tak musíme projednat a upravit podmínky ve smyslu legislatzivy a takzvaného evropanství. My nemůžeme říkat, že jen to jen pro občany Mělníka nebo pro občany České republiky. Pokud zájemce splní podmínky, tak teoreticky budeme rozhodovat o Řekovi.

Vy si nemůžete dát podmínky – třeba trvalé bydlení na Mělníku?
Obávám se, že bychom narazili na otázky diskriminace. Tohle není financováno z prostředků města. To je potřeba rozlišovat. Když to bude z našich peněz, pak ten následný režim je jiný, než ze státních peněz. Tak je to třeba chápat.