Samotné realizaci předcházela několikaletá jednání. Největším problémem bylo získání soukromých pozemků. „Je to rozhodnutí tří obcí – Zákolany, Otvovice a Kralupy. Ta příprava byla opravdu dlouhá. Začalo se projektovou dokumentací, při které se zjistilo, že je tam spousta soukromých pozemků, takže cyklostezka nemohla vést tam, kde jsme si původně mysleli,“ vysvětluje kralupský starosta Marek Czechmann.

V rámci budování cyklostezky došlo k terénním úpravám. Svahy tak byly nahrazeny betonovými palisádami. Na přírodních úsecích je pak mlatový povrch. „První úsek do Rusavek už je víceméně hotov, proto nyní budeme žádat dopravní stavební úřad o povolení k předčasnému užívání,“ doplňuje starosta.

Celkové náklady projektu činí necelých 26 milionů korun. V kralupském katastru se jedná o 2 miliony, v otvovickém je to 9 milionů a na zákolanském úseku potom 15 milionů. Získané dotace z Integrovaného regionálního operačního programu představují sumu 16 milionů korun.

Spoluúčast obcí Zákolany a Otvovice dosahuje do výše 10 milionů, což je pro tyto malé obce poměrně vysoká investice.

„Požádaly nás o to, zda bychom to nyní nezafinancovali celé s tím, že máme podepsané smlouvy o tom, že nám ty zhruba desetimiliónové náklady budou po dobu 10 let splácet,“ prozrazuje starosta.

V případě příznivého počasí bude výstavba cyklostezky v nejbližší době pokračovat na úseku z Otvovic do Zákolan.