Podle mluvčí mělnické radnice Heleny Vavřinové byly otevírací hodiny rozšířeny o čtvrteční dopoledne, kdy je provozní doba od 8 do 11.30 hodin. „V neúřední dny je třeba si schůzku či vyřízení jakékoliv záležitosti s úředníky nejdřív telefonicky domluvit," uvedla.

Město má vlastní rezervační on-line systém pro vyřízení záležitostí na přepážkách odboru dopravních a správních agend. Je přímo napojený na vyvolávací zařízení v čekárně, které vydává lístky pro odbavení všech příchozích. „Abychom neznevýhodnili čekající ve frontě bez internetového objednání, je stanoveno, že k požadované agendě se může objednat ve stanovené dny na každou celou hodinu pouze jeden člověk," vysvětlila Vavřinová.

Na internetu si zájemce vybere požadovanou agendu, den a čas objednání. Systém potom přidělí kód pin, který je odeslán na e-mailovou adresu žadatele. Pin je potom nutné zadat na terminálu vyvolávacího systému.

Ten pak vytiskne lístek s pořadovým číslem. Přidělený pin je nutné zadat nejdřív patnáct minut před přiděleným časem objednání a nejpozději na konci objednaného časového intervalu. Mimo tento interval, zmeškaný třeba jen o jednu vteřinu, program už přidělený pin nezná a proto ho nemůže akceptovat. V takovém případě je nutné si odebrat nový pořadový lístek s požadovanou činností a nechat se obsloužit bez ohledu na on-line objednání.

V Kralupech se každý rok pravidelně od března do srpna tvoří na cestovních dokladech daleko větší fronty než v ostatních měsících v roce. Podle vedoucí správního odboru kralupské radnice Dagmar Volfové je v letošním roce větší nárůst žadatelů o vydání nového pasu. „Je to především z toho důvodu, že si občané mohou požádat o cestovní doklad na jakémkoli úřadě s rozšířenou působností a už nemusí na ten, kam spadá jejich trvalé bydliště," vysvětlila Volfová. Toho využívají v Kralupech hlavně lidé z Prahy- západ, kteří by museli pro cestovní doklad až do Prahy na Výtoň.

Kralupský úřad má velmi dobrou polohu, je blízko nádraží a v centru města, dá se tam pohodlně parkovat, protože má radnice vlastní podzemní parkoviště, proto služeb místního úřadu využívá stále víc obyvatel z okolních obcí. „Jezdí sem lidé z přilehlého okolí například z Velkých Přílep, Odoleny Vody, Otvovic, Zákolan, Libčic nad Vltavou nebo třeba Roztok," tvrdí Volfová.

Kralupy proto celoročně rozšířily úřední hodiny na cestovních dokladech a občanských průkazech. V pondělí je otevřeno od 8 do 18 hodin, ve středu také od 8 do 18 hodin, mimo oběda od 12 do 12.45 hodin. Ve čtvrtek je potom možné zajít na radnici od 8 do 15 hodin, mimo oběda 11.15 do 12 hodin.

V Neratovicích je nutné žádat o cestovní doklady pouze osobně ve třetím patře městského úřadu.

Platnost pasu je obvykle na dalších deset let a stojí šest set korun pro všechny, kterým je víc, než 15 let. Jeho vydání ale trvá až jeden měsíc. Pokud potřebují žadatelé mít doklad v ruce dřív, tak si pořádně připlatí. Pas, vydaný ve zkrácené době do 15 dnů, vyjde na 1500 korun a platný je pouze šest měsíců.