Den města Mělníka

Název knihy je zcela shodný jako obraz známého českého malíře a ilustrátora Luďka Marolda, jenž byl v loňském roce 22. listopadu restaurován a také představen veřejnosti, a to v obřadní síni mělnické radnice. V tom okamžiku se také zrodila myšlenka, že by k této příležitosti mohla vzniknout i publikace, k čemuž nakonec došlo.

Kniha, kterou vydává město Mělník, představuje Luďka Marolda jako významnou osobnost české krajinové malby, a rovněž klade velký důraz na restaurátorské postupy při záchraně samotného díla, které je neodmyslitelně spojeno s historií města.

Zájemci si budou moci knihu zakoupit za zvýhodněnou cenu v den slavnostního uvedení ve foyer Masarykova kulturního domu.