Projekt byl plánován již od roku 2016, kdy bylo vydáno stavební povolení, v roce 2018 se pak prodlužovalo. Více než čtyři kilometry dlouhá trasa začíná v Ovčárech a dále pokračuje přes celé Nedomice až do Všetat. „Kromě běžných problémů, které se vyskytují na každé stavbě, probíhalo vše podle plánu. Jsem rád, že se s tímto projektem zhotovitel i technický dozor statečně vypořádali a všechno vyřešili,“ uvedl vedoucí investic EU Krajské správy a údržby silnic Milan Peška a ocenil i spolupráci se starosty, kteří stavbě pomáhali. „Práce je kvalitní a silnici s podařilo otevřít 14 dní před termínem dokončení,“ připomněl.

Ve Všetatech v souvislosti s projektem vznikl i chodník, který má být v budoucnu ještě prodloužen. „V příštím roce máme v plánu vybudovat chodník až ke hřbitovu. Byl bych rád, kdyby se to povedlo zrealizovat do poloviny příštího roku,“ podotkl starosta Všetat Robert Sokol.

Samotná stavba bude zahájena hned po vysoutěžení projektu. „Samozřejmě potřebujeme také stavební povolení a další věci, ale to by se mělo vyřídit poměrně rychle,“ dodal Sokol.