Veřejnost tak může podpořit tento projekt jednoduchým hlasováním na webu www.pasivni-dum.cz až do poledne úterý 29. ledna. Hlavní výhrou je mimo jiné třicet tisíc korun, za což by mohl být pro děti pořízen do přírodovědné učebny kostlivec Karel, školní pomůcka, na kterou zatím nejsou peníze.

V kategorii Novostaveb budou uděleny čtyři ceny, v kategorii Rekonstrukcí ocení porotci i veřejnost tři objekty, jejichž vyhlášení bude na veletrhu For Pasiv 2019 v letňanském areálu PVA. Podle projektové manažerky Jany Tywoniakové záměr realizace komplexního projektu nové části školy vykrystalizoval v Malém Újezdě počátkem roku 2016.

„Žáci byli původně rozděleni jen do tří tříd. V současnosti má škola již pět kmenových učeben a jednu odbornou. Kapacita školského zařízení je v současnosti 75 míst pro základní školu a 50 míst pro mateřskou školu, 120 míst školní jídelny s kuchyní, která se nachází ve staré budově. Škola provozuje ještě školní družinu, kde se také nedostávalo prostor pro aktivity,“ uvedla Tywoniaková s tím, že celý projekt vyšel na zhruba 30 milionů korun.

Na celý široký záměr obec podala na různé části konceptu v průběhu tří let celkem devět žádostí o dotaci. V pěti případech byla dotace přidělena. Zásadní podporou je dotace z roku 2017 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dotace na pasivní standard budovy z Operačního programu životní prostředí od Státního fondu životního prostředí z roku 2018.

V Malém Újezdě byli nuceni po letech nárůstu počtu dětí v obci k navýšení kapacity základní školy. A to výstavbou nové dvoupodlažní budovy. „Cílem stavby nového pavilonu bylo jednak zvýšení stávající kapacity, ale také zlepšení kvality zázemí a vytvoření nových prostor umožňujících odbornou přírodovědnou a environmentální výuku,“ vysvětluje hlavní manažerka projektu.

V novém pavilonu jsou vybudovány celkem tři nové učebny a jedna učebna odborná. Ta může být dvoufunkční místností i pro kroužky nebo školní družinu. Nová stavba je kompletně bezbariérová.

Koncepce stavby je kompletně v duchu udržitelného stavění, což znamená především snížení provozní i energetické náročnosti. Důležité proto bylo přijetí konceptu školou i osvícené rozhodnutí zastupitelů Malého Újezdu. Snahou je i vedení dětí k recyklaci. Řešení je zaměřeno i na zlepšení vnitřního mikroklimatu ve škole.

„Ve škole jsou využívány tři zdroje tepla - sluneční záření, lidé - teplo od pobývajících osob se rekuperuje kompletně ze vzduchu ve škole a ohřívá příchozí čerstvý vzduch a tepelné čerpadlo se záložním příležitostným elektro dohřevem,“ říká Jana Tywoniaková s tím, že do budoucna se uvažuje i se čtvrtým zdrojem energie, a to elektřinou ze slunce.

Fasáda školy se na omítce připomíná vazbou na přírodu a její poznávání - zjednodušené kresby přírodních motivů listů místních stromů vytváří dekoraci s jasnou deklarací účelu budovy. „Škola má díky architektce jeden rukopis, jeden stavebně funkční i výtvarný koncept, od střechy, až po cedulky na dveřích a nástěnkách,“ dodává manažerka projektu.

K budově školy je navázán úzce i exteriér a nová koncepce školní zahrady jako velké učební pomůcky, včetně venkovní dřevěné učebny pro školu, takzvaného altánu, a přírodního hřiště pro školní družinu a děti z mateřské školy.