Nová mateřinka bude stát v Bezručově ulici a bude mít dvě třídy po čtyřiadvaceti dětech. Podle druhého místostarosty Petra Volfa pokryje školka dostatečně poptávku ve městě. „Teď jsou ročníky zase slabší, ale výhledově by se měla populace zase dostat na loňská a předloňská čísla,“ podotkl Volf s tím, že prozatím jsou schopni řešit nedostatek míst výjimkami v kapacitě v jednotlivých mateřinkách. „Pokud by v budoucnu nebyla budova využívána jako školka, může to být prostor pro dětské skupiny,“ dodal.

Nová školka se stane součástí projektu obnovy parku Na Podolí. K této úpravě se město chystá už přes dva roky. Budova by měla stát na pozemku, který je nyní oplocený a zarostlý. Leží v Bezručově ulici za hasičskou stanicí a bývalou budovou Svazarmu. „Pozemek je města a tím dojde i k jeho zkulturnění,“ dodal Schweigstill.

Radnice se k tomuto kroku rozhodla po zjištění, že v předškolních zařízeních je málo míst. Od září roku 2020 se totiž rozšiřuje vzdělávání v mateřské škole i na děti ve věku už od 2 do 3 let. Školky budou muset mít pro dvouleté děti ze spádové oblasti vytvořeny kapacity.

- Město Mělník má v současné době 5 mateřských škol
- Ty pojmou 660 dětí
- Nová školka zvedne počet možných dětí o 48 míst
- Nejvíce dětí chodí do Mateřské školy Pod Vrchem, která zajišťuje vzdělávání pro 177 dětí na dvou pracovištích a její součástí je dětská skupina ve věku od 1,5 do 3 let s kapacitou šesti míst.