Zvěsti, že využití dotací z evropských fondů se může stát nejenom vítanou příležitostí ke zlepšení výuky i prostředí pro žáky, ale také spojencem ve snaze o zachování školy, se před časem šířily mezi řediteli středočeských středních škol a učilišť. Zní to logicky: poskytnutí dotací, včetně těch na úpravy učeben, je podmíněno takzvanou udržitelností projektu. Čili to, co se pořídí, musí sloužit; jinak by příjemce musel dotaci vracet. Právě díky tomu by se prý mohlo podařit zabránit rozhodnutí o sloučení škol a jejich stěhování…

Nefunguje to. Že jsou tyhle předpoklady mylné, potvrdil Deníku středočeský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN). „Dotace se dají převádět na nástupnické organizace,“ připomněl, že převézt vybavení jinam je možné. „Problém představují stavební úpravy,“ připouští. S tím, že to je i případ chemické laboratoře v Kralupech: část finančních prostředků bude třeba vracet.

V té souvislosti radní upřesňuje, že dotace nebyla 12milionová, jak se někdy uvádí, ale předpokládá se, že dotace teprve bude vyplacena a její výše by mohla dosáhnout částky přesahující osm milionů. „Předpokládáme, že tím nepřijdeme o více než čtyři miliony,“ konstatoval.

Dále je třeba udělat drobné úpravy a rozvody v budoucím působišti v Neratovicích, na čemž se už začíná pracovat. Vácha však zdůrazňuje, že tohle všechno se vyplatí ve srovnání se zhruba 200 miliony korun, což jsou odhadované investice potřebné k uvedení zchátralých budov do odpovídajícího stavu. Nabízí v té souvislosti osobní zážitek: šokovalo ho, když v květnu v Kralupech viděl stěhování nové IT učebny do objektu, kde se do věder zachytávala voda kapající ze stropu kvůli tomu, že je střecha v havarijním stavu.

Na zhodnocení dopravy má dojít na jaře

Stav budov nebyl jediným důvodem pro rozhodnutí o konci školy v Kralupech. Radní Vácha připomíná, že roli mimo jiné sehrály i zájem o obory, naplněnost tříd, aprobace pedagogů, stejně jako posouzení potřebnosti rozložení škol na Mělnicku a jejich oborové struktury. Z hlediska počtu žáků jich je málo v celé škole – a v některých třídách obzvlášť.

Jestliže jednou z častých námitek rodičů žáků je nesouhlas se stěhováním, což přinese i dojíždění (případně pobyt v domově mládeže), Deník se radního pro oblast školství zeptal, zda představitelé kraje pro žáky, kteří v souvislosti s optimalizací sítě změní školu, nepočítají s obnovením proplácení žákovského jízdného, případně se zavedením jiné formy podpory.

Nic podobného se nechystá. Radní Vácha nicméně slibuje, že až budou na jaře známy počty žáků, kteří budou přecházet do „nových“ škol, probere s kolegou v radě kraje Petrem Boreckým (STAN), jenž má na starost oblast veřejné dopravy, možnosti dojíždění. „Z Kralup nad Vltavou na Neratovice a Mělník; možná i na Slaný,“ upřesnil.

Naplněnost školy v Kralupech nad Vltavou: počet žáků ve školním roce 2021/2022

Obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie 25 7 7 0 39
Chemik operátor 0 12 5 5 22
Analýza potravin 12 2 0 0 14
Strojní mechanik 10 0 8 tříletý obor 18
Mechanik elektrotechnik 11 8 4 0 23
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 5 0 7 tříletý obor 12
Celkem 63 29 31 5 128

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje