Nové prostory knihovny byly vybudovány v prostorách bývalého archivu, ale předem bylo nutné vyztužit podlahy, opravit omítky, byla tam udělána nová elektrifikace a přívod k internetové síti. Dále tam byly provedeny opravy regálů a veškeré nátěry a estetické úpravy. Naše knihovna je účelná, splňuje dostatečné rozměry, pohodlné zařízení, má 3 000 svazků. Dá se říct, že v takovém prostředí lze estetickou výchovu čtenářů s úspěchem realizovat. Toto prostředí má také vliv na chování návštěvníků knihovny, hlavně dětí, protože v takových podmínkách je už sama návštěva knihovny malým kulturním zážitkem. Čtenáři se tu dobře cítí a mají možnost vybrat si beze spěchu tu svoji knihu.

První činností knihovny je cílevědomá, angažovaná a systematická práce se čtenářem, která má za cíl: podílet se na rozšiřování jeho kulturního, odborného a světového rozhledu, jeho sebevzdělávání a zvyšování kvalifikace. Také knihovna napomáhá v tom, jak dlouho a činorodě bude kdo žít, rozhoduje mimo jiné jeho psychický stav a šíře uchované duševní kapacity. Proto je nutné udržovat paměť, zájmy, duševní rovnováhu. A právě četba, komunikace s knihou a tištěným slovem je nejjistějším a také nejdostupnějším prostředkem, jak se udržet duševně aktivní.

Návštěva knihovny má nadto pro staršího člověka další příznivé účinky: nutí ho k fyzickému pohybu. Čtenář musí opustit svůj byt, projít se do knihovny a zpět, nabízí se mu změna prostředí, možnost společenského styku. To jakoby mírní fyzickou a sociální osamělost, která často hrozí lidem, kteří se dožívají vyššího věku. Také přechod pracujících do důchodu bývá někdy spojen s určitými problémy. Přestává pravidelné střídání práce a odpočinku, ztrácí se denní styk se spolupracovníky apod. Najít za těchto okolností smysl života nebývá pro někoho snadné. Je třeba najít náhradní činnost za povolání, zapojovat se do práce, rozvíjet zájmy a hlavně nezapomínat na pravidelnou četbu.

Všem věkovým kategoriím našich občanů může knihovna zajistit pomoc půjčování nejen beletrie, ale i populárně naučných knih, časopisů, příruček. Přáli bychom si, aby se přišli lidé podívat a navštívit naši novou knihovnu. Je umístěna v budově Obecního úřadu ve Vysoké. Zároveň návštěvník může použít veřejně přístupný internet.

 

Pro veřejnost je otevřeno:
úterý 13:00 - 17:00 hodin
středa 8:00 - 13:00 hodin
čtvrtek 17:00 – 19:30 hodin