První podnět vznesl Milan Stinka. „Kdo vymyslel tu kravinu s ulicí Makarenkova? Takto znemožnit příjezd do ulice Krakovská dokáže jen člověk bez mozku. Nejsem jediný, komu to přijde jako hloupost?“ na svou otázku dostal desítky pohoršujících komentářů. „Až tudy pojedou popeláři, už teď měli co dělat se tu vymotat a teď? Bych ráda věděla, kolik zákazů budou muset porušit?“ odpovídá Han Ka jedna z obyvatel Lobečku.

Podle Vladimíra Brtníka referenta odboru dopravy kralupské radnice jde ve jmenovaných ulicích o místní úpravu provozu na pozemních komunikacích. „Důvodem k tomuto kroku bylo zlegalizování parkování v těchto ulicích. Pro obousměrné ulice musí zůstat volný jízdní pruh alespoň tři metry pro každý směr jízdy. To znamená, že řidiči na tamních komunikacích parkovali v rozporu se zákonem,“ vysvětluje Brtník.

První jednání o tomto záměru přitom proběhlo na komisi výstavby a dopravy města už ke konci října loňského roku. Potom byl zápis z tohoto jednání schválen radními. Rada pak uložila technickým službám provést tuto změnu provozu z obousměrného na jednosměrný pro jmenované ulice. „Správce místních komunikací vypracoval dopravně inženýrské opatření, které bylo poté schváleno krajským policejním ředitelstvím. Zdejší silniční správní úřad zveřejnil 26. ledna letošního roku veřejnou vyhláškou návrh opatření a výzvu k uplatnění připomínek a námitek pro stanovení místní úpravy provozu,“ poukázal Brtník s tím, že Kralupští měli možnost se vyjádřit v běžné lhůtě třiceti dnů. „Musím konstatovat, že žádná připomínka ani námitka k předmětnému návrhu nebyla podána, ba ani nikdo se nedotazoval telefonicky ani osobně,“ řekl referent dopravy.

Proto úřad stanovil místní úpravu provozu. Vyhláška byla vyvěšena na začátku března a dalších patnáct dní nikdo neměl žádné připomínky. „Opět nikdo nevznesl žádný, byť jen dotaz. Po osazení takto stanovených dopravních značek v průběhu měsíce srpna se objevil nesouhlas několika občanů s tímto opatřením,“ oponoval Vladimír Brtník. Na základě nesouhlasu místních po rozmístění dopravního značení byla vyvolaná schůzka na místě, které se zúčastnilo několik nespokojených občanů, zástupců odboru dopravy kralupské radnice a zástupci správce tamních pozemních komunikací, tedy technické služby města. „Provedli jsme kontrolu zda-li jsou značky osazeny podle schváleného inženýrského opatření. A zjistili jsme, že nejsou umístěny v rozporu se stanovením. Nicméně, ještě v posledních srpnových dnech se konalo jednání komise výstavby a dopravy, kde začala diskuze o revizi dopravního značení v ulicích Makarenkova, Krakovská a okolních ulic. V zájmu úřadu je docílení spokojenosti občanů, ale zároveň zajištění jejich bezpečnosti při účasti v silničním provozu,“ dodal jasně Brtník.

Názory z Facebooku

Jana - To by mě taky zajímalo, nejspíš milovník jednosměrek. Víc značek na jedné křižovatce jsem snad v životě neviděla.
Vendula - Tam jak člověk vjede, už v životě nevyjede. Buď budete jezdit furt dokola kolem jednoho bloku, nebo se zařadíte do kolony na světla a celý si to objedete.
Dita - No hlavně jeden výjezd z ulice Alšova směrem k semaforům? To bude krásný až bude špička a kolona až ke Chvatěrubům… Škoda, že jsem tu nepotkala ty pány, co tu to dopravní značení mají pod palcem. Bych jim to asi vysvětlila …
Tereza - Jsem strašně zvědavá, jak dlouho tam bude ta dementní značka uprostřed… než se kolem ní někdo obtočí… nebo srazí… fakt nepřehlednost… takhle tam byla přednost zprava a žádnej problém…
Radka - Totální hovadina! Bydlím přímo tam a teď to domů musím objíždět, takže 100 jarních kilometru navíc!
Martin - To musel vymyslet naprostý …. Bydlím tam a pomalu nevím, jak mám zajet domů. A mám pocit, že městský policajti a státní taky tu budou pořád. Mám chuť zavolat na město, kdo v tom má prsty.
Dita - No semafor u mostu ze strany Čechie bude opravdu výživný. Pokud nezaparkuju před svým domem, musím objet půl Lobečku
Blanka - Chvíli jsem pozorovala ten zmatek z balkónu, téměř nikdo to nedodržuje. Už jsem vyzvala "odborníky", aby to nějak vysvětlili, odpověď zatím žádná
Zuzana - Včera jsem jela jednou z mnoha jednosměrek a naproti mně auto … nikdo to nedodržuje
Tereza - Jen pro zajímavost…teta počítala, kolik značek je přidáno na tu onu křižovatku a to není započítáno dalších x značek z těch ulic, co směřují k té křižovatce…je jich 9…přijde vám to stejně jako mně, že to jsou totálně vyhozené peníze?