Kromě vykopání zemních van pro dopadové plochy bude třeba instalovat jednotlivé prvky a mobiliář včetně betonáže. Následně bude nutné zavézt dopadové plochy vhodným materiálem a upravit je.

Nové dětské hřiště by mělo být obci předáno k užívání v pondělí 8. srpna.

Dotaci na jeho vybudování získala obec od ministerstva pro místní rozvoj.