„Přistoupili jsme k tomu, že se změní celá hlavní trasa od Vehlovic přes střed města po Pražské ulici až na konec města směrem na Prahu. Celkem se jedná o 199 svítidel, u kterých přecházíme na LED osvětlení,“ uvedl mělnický místostarosta Milan Schweigstill.

Původní lampy byly instalovány v roce 2000 a nyní jsou již ve špatném technickém stavu. Nové osvětlení by mělo městu ročně ušetřit zhruba 230 tisíc korun za elektrickou energii. „Chceme v tom pokračovat. Nyní se zpracovává projekt pro další fázi. Budeme v této věci žádat o dotaci na příští nebo přespříští rok, podle toho, jak se nám to podaří,“ dodal místostarosta.

Celkové náklady této akce vyjdou na 2,7 milionu korun. Město Mělník zaplatí přibližně polovinu této částky.