„Cílem tvorby přírodních zahrad v areálu školek je vytvořit prostředí, které by sloužilo jako učební pomůcka environmentální výchovy zábavnou formou. Zahrady dětem přiblíží zákonitosti přírody, životní cykly, vztahy a vazby mezi živočichy, rostlinami a lidmi,“ uvedla Ivana Pšeničková z kanceláře tajemníka úřadu.

V MŠ Berušky činily celkové náklady na úpravy 1,397 milionu korun, dotace pak byla ve výši 499 986 korun. V MŠ Písnička se náklady vyšplhaly na 1,338 milionu korun a dotace je 499 186 korun. V MS Čtyřlístek šlo o investici za 1,042 milionu korun a dotace pokryla 500 tisíc korun. V MŠ Kaštánek si náklady žádaly 890 264 korun a z dotace šlo 500 tisíc.