Stavba za zhruba 90 milionů korun nebude budit pozornost jen moderním pojetím, jež je dílem architekta Zdeňka Fránka (mimo jiné autora nepřehlédnutelné modlitebny v Černošicích), a střechou porostlou zelení. Má také mít skleněnou křížovou cestu vytvořenou světoznámým výtvarníkem, sklářským designérem a sochařem Ronym Pleslem, s nímž autor návrhu kostela navázal spolupráci.

Deník o tom informovala Tereza Horňasová z Fránkovy architektonické kanceláře. S tím, že křížovou cestu neboli 14 zastavení Kristova utrpení a smrti Plesl vytvoří přímo pro neratovický kostel a zasadí ji do stěny svatostánku. „Chci vybrat pro kostel v Neratovicích ty nejlepší spolupracovníky – a Ronyho Plesla považuji za nejlepšího z naší generace uměleckých sklářů,“ poznamenal architekt Fránek.

„Pro Ronyho Plesla, který spolupracuje s tradičními firmami jako Cartier, Moser, Bomma či Preciosa, to nebude poprvé, kdy dotkne sakrální tématiky,“ podotkla Horňasová. „Letos v létě vystavoval v londýnské Victoria and Albert Museum na prestižním London Design Festival skleněnou instalaci s názvem Sacred Geometry, která vychází z myšlenky univerzálního jazyka „posvátné geometrie“ inspirované myšlenkami českého surrealisty Josefa Šímy a německého astronoma Johannese Keplera,“ konstatovala.

Sám Plesl připomněl, že tématu víry se ve své tvorbě dotýká často. „Přesněji řečeno, jak to nejlépe vyjádřil Jan Ámos Komenský, labyrintu světa a ráje srdce,“ uvedl. Spolupráci s architektem Fránkem vnímá jako výzvu nejen z tohoto pohledu, ale i díky příležitosti dát stavbě nový rozměr propojením skla se světlem.

Farář Peter Kováč, který výstavbu nového kostela připravuje, se na spolupráci s Pleslem těší. „Znal jsem jeho práci ještě předtím, než jsme se potkali nad neratovickým kostelem. Líbila se mi už jeho soška pro Českého lva – a jak jsem se postupně s jeho tvorbou seznamoval, nabyl jsem přesvědčení, že jeho díla mají silný spirituální rozměr,“ poznamenal farář.

Podle jeho vnímání umožňují nahlédnout na hluboký smysl každodenního lidského horizontu. Zasazení křížové cesty do stěny kostela vidí také jako pozoruhodný prvek otevírající průnik denního světla z venku i umělého zevnitř – přičemž jednotlivá zastavení vyniknou a dokonale zapadnou do celkového umělecko-architektonického pojetí interiéru posvátného prostoru.

Kostel, jaký lidé ještě neviděli

- Neratovický kostel, mající sloužit jako duchovní a komunitní centrum, bude tvořen dvěma soustřednými klenbami; představuje tak návrat ke kořenům církevních staveb. Dvouplášťový systém je možné spatřit například v kostele Santa Maria del Fiore ve Florencii od Filippa Brunelleschiho nebo v katedrále svatého Pavla v Londýně od Christophera Wrena.

- Do prostor mezi klenbami neratovického kostela architekt Zdeněk Fránek zakomponoval zázemí jako učebny, klubovny s možností využití i jako prostor pro výstavy či koncerty a toalety. Kolem se počítá s parkem, kde bude rovněž dětské hřiště a jezírko.

- Církevní stavba dostojí i současným ekologickým trendům šetrného stavebnictví. Na kostel i faru umístil architekt zelenou střechu, která by měla být zavlažována z retenční nádrže zachycující dešťovou vodu.

- Farář Peter Kováč očekává, že by kostel mohl získat během příštího roku stavební povolení – a vybudovaný by měl být během dvou až tří let. Náklady na výstavbu jsou vyčísleny na zhruba 90 milionů korun, přičemž jednu třetinu má poskytnout Arcibiskupství pražské, další třetinu (získanou z prodeje nemovitostí) uhradí neratovická farnost – a zbytek by se podle očekávání mělo podařit získat od dárců.

Zdroj: Fránek Architects