„Toto místo bylo v minulosti poškozeno povodněmi. Pod hřištěm jsme objevili ještě staré sklepní prostory po bývalých budovách. Kdysi tam sídlily rozvodné závody, takže jsme vyndali ještě neporušené stoly a židle. Museli jsme ty kaverny postupně zavést, zhutnit, počkat, až si to celé sedne, a pak jsme tedy řešili, co s tím prostorem uděláme dál,“ vysvětluje kralupský místostarosta Libor Lesák. Dodává také, že podloží parku je v těchto dnech již stabilní.

Park byl založen na počest přátelství se zahraničními partnerskými městy. Jejich zástupci zde u příležitosti 100. výročí republiky v loňském roce vysázeli lipovou alej. Před každou lípou je tak umístěna kamenná deska, na které jsou uvedeny informace o jednotlivém městě.

Zeleň v parku byla vysazena či upravena s ohledem na studii sídelní zeleně, kterou má nyní město nově k dispozici. Ta zohledňuje výsadbu vegetace v souvislosti se změnou podnebných podmínek. Ozdobou parku budou sakury, jasany, keře a také trvalky. Květiny byly vysazeny způsobem, aby v době rozkvětu vytvářely logo města. Uprostřed parku pak bude umístěn amfiteátr, jenž by měl být kromě relaxačního prostoru také místem menších kulturních akcí.

Výstavba parku vyjde přibližně na 1,5 milionů korun. Město však na tuto investici využilo půlmilionovou dotaci.