Podle referenta odboru dopravy Vladimíra Brtníka vybudovali navíc ve vzniklém průjezdu parkoviště. „Řidiči pak jistě uvítají i to, že se z Mostní ulice právě přes ulici Štefánikova jednodušeji dostanou až k Revoluční, což je úplně na druhou stranu bloku v Lobečku,“ vysvětlil Brtník.

Celá tato akce by měla především dopravně ulevit Lobečku, kde se právě v Mostní tvoří ve špičce dlouhé kolony, kdy se štosují auta, která se potřebují dostat přes most na druhou stranu. Na začátku Lobečku by tam místní mohli opustit komunikaci vjezdem rovnou do sídliště.

Rekonstrukce Štefánikovi ulice začala na začátku prázdnin a v polovině srpna skončila první etapa z celkových čtyř. První část rekonstrukce proběhla podle stanoveného stavebního harmonogramu. „Hotovou část jsme převzali do předběžného užívání včetně parkoviště, které je nyní občanům zpřístupněno z jedné poloviny. Nicméně v rámci první etapy vznikla v ulici i nová parkovací stání, která jsou už plně k dispozici,“ uvedla Marcela Horčičková, vedoucí odboru investic s tím, že v ulici Štefánikova již nyní probíhají práce na druhé etapě. „Ta by měla být dokončena ke konci září. Poté bude následovat kolaudace obou etap včetně hotové propojky s ulicí Mostní. Na jaře příštího roku plánujeme dokončení rekonstrukce celé ulice v rámci třetí a čtvrté etapy,“ dodala.

Štěfánikova je poslední ulicí v Lobečku, která se dočká nového povrchu. „V rámci rekonstrukce ulice se provádí změna odvodnění, změna příčného sklonu komunikace a vystavění parkovacích zálivů,“ vysvětlil stavbyvedoucí Václav Foltýn. Místní obyvatelé budou mít i nové chodníky a ledkové veřejné osvětlení. Celková cena rekonstrukcí se vyšplhá zhruba na 14 milionů korun.

Po dokončení všech oprav bude Štefánikova ulice jednosměrná ve směru z Mostní do Lobečku. V současné době už tu auta sice jezdí, ale omezení tu platí především pro chodce a cyklisty. Vjezd z Mostní bude zprovozněn až po dokončení druhé etapy, tedy někdy ke konci tohoto měsíce.

Druhá etapa rekonstrukce probíhá mezi ulicemi Hakenova a Družstevní a právě kvůli tomu je na čas zobousměrněna právě Hakenova, ze které se lidé dostanou i do přilehlých garáží.

Po skončení všech čtyř etap, kdy další dvě jsou v plánu až na příští rok, vznikne ve Štěfánikově asi 150 parkovacích míst kolmo nebo šikmo ke komunikaci.