Na vlastní oči byla k vidění probíhající rekonstrukce prostor odborného výcviku, zejména obrobny, která bude po dokončení vybavena novými CNC obráběcími stroji. Náklady na rekonstrukci činily asi 13,2 milionů korun, přitom necelých dvanáct milionů získala škola jako dotaci z evropských fondů.

Dále se zájemci mohli seznámit s plánovanou rekonstrukcí učeben teoretického výcviku, na kterou je v současnosti připravený projekt. V rámci této rekonstrukce by měla být vybavena nová jazyková učebna, učebna měření pro strojní předměty a učebna fiktivní firmy pro moderní výuku ekonomických předmětů. Škola plánuje také zateplení celého objektu včetně rekonstrukce vytápění a rekonstrukci ubytovacího zařízení tak, aby splňovalo podmínky pro provozování internátu. Ve školní jídelně bylo pro návštěvníky připraveno vydatné občerstvení, při kterém si prohlédli nově zrekonstruovanou školní kuchyni.

Vedle našich tradičních oborů, mechanik elektrotechnik, mechanik strojů a zařízení, elektrikář, obráběč kovů a strojní mechanik, asi největší zájem vzbudil nově zaváděný studijní obor management sportu, který škola zařadila souběžně se stávajícím oborem ekonomika a podnikání. Zavedení tohoto oboru částečně souvisí s činností Sportovního centra mládeže, které při škole funguje od letošního roku a neustále rozšiřuje svoji činnost. Studenti v tomto ekonomickém oboru získají teoretické i praktické znalosti pro vykonávání různých činností v rámci sportovních klubů - od vedení klubu, účetnictví, propagaci, až například po trenérství. Podmínky výuky budou uzpůsobeny činnosti SCM a dalším aktivním sportovcům, avšak pro studium tohoto oboru není sportovní výkonnost vůbec rozhodující.

V rámci prohlídky školy mohli uchazeči vidět i praktické ukázky činností, které jim předváděli stávající studenti, a některé si mohli i sami vyzkoušet. Viděli například i praktickou činnost 3D tiskárny, programování v systému CAD, sestavování různých elektro zapojení, psaní na počítači všemi deseti či praktickou ukázku práce školní fiktivní firmy FictionalCine s.r.o.

Uchazečům se představily také partnerské firmy školy, které se podílí na zajištění praktického výcviku žáků a nabízejí našim absolventům pracovní uplatnění.

Listopadový den otevřených dveří potvrdil trend rostoucího zájmu o učební obory i zvýšený zájem o obory maturitní. Jak řekl ředitel školy Vladimír Wasyliw: „Stále více uchazečů a jejich rodičů si uvědomuje, že studiem na odborné škole získají žáci nejen potřebné všeobecné znalosti, ale i kvalitní odbornou přípravu, a tím perspektivu pro své budoucí uplatnění.“

Druhý Den otevřených dveří se uskuteční 15. ledna příštího roku, tentokrát za běžného provozu školy.


Tereza Pauzrová