„Nutrie je nepůvodní druh, nemá u nás přirozeného nepřítele,“ vysvětluje Petr Starý ze záchranné stanice AVES v Brandýsku, že tento vodní hlodavec patří mezi invazivní druhy.

Kde se nutrie u českých vodních ploch a toků vzaly? Pocházejí z Jižní Ameriky, v minulém století se na ně ale zaměřili evropští chovatelé, kterým šlo o zisk z kvalitních kožešin a dietního masa. Z chovů pak některé nutrie utekly nebo byly možná i vypuštěny. V Česku jich v posledních padesáti letech ve volné přírodě přibývá.

U tůní u kralupské části Vltavy se usadili bobři.
U kralupských tůní se usadil největší evropský vodní hlodavec. Už staví hráze

Mnoho nutrií je doma i u Vltavy, nejen v kralupské části, ale také v řadě dalších míst včetně pražských ostrovů a nábřeží. „Nutrie se přemnožují, jejich nory vedou k nadměrné erozi břehů a mohou způsobit takzvanou nátrž, kdy se břehy propadají do koryta řeky. To už pro nás znamená hospodářské škody, protože musíme břehy opevnit a zeminu z řeky odstranit,“ říká mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Po celém Česku se z míst, kde se nutrie vyskytují, staly cíle procházek, zejména dospělých s dětmi. A s prázdnou za poměrně roztomilými vodními hlodavci nechodí. Ovšem čím bohatší mají nutrie menu, tím hojněji se rozmnožují - až třikrát do roka mohou mít pět i šest mláďat.

Všetaty slavily masopust.
Všetaty a Přívory slavily masopust společně. Veselé průvody se v cíli spojily

Nemoci, které nutrie přenášejí, jsou přitom nebezpečné, patří mezi ně například leptospiróza, salmonelóza, tularémie, krysí žloutenka nebo některé druhy parazitů.

„V Praze žijí nutrie přímo v symbióze s potkany, kteří přenášejí stejné choroby,“ připomíná Roldán, podle kterého je zásadní nutrie nepřikrmovat ani v zimních měsících.

Zdroj: Youtube

Obavy ze setkání s nutriemi, které někdy dokonce od kolemjdoucích krmení i loudí, jsou většinou liché. K atakům na lidi nedochází. „Neudělají nic, pokud se necítí přímo ohroženy. Hlavní je nesnažit se je chytat, pak by se u nich mohl projevit pud sebezáchovy,“ připomíná Petr Starý.

Jak rozeznat nutrii od bobra?

Nutrie vypadá téměř jako malý bobr, poznáte ji však bezpečně podle ocasu, který je kulatý, nikoli široký a placatý. Nozdry mají nutrie posunuté nahoru, aby mohly dýchat, i když jsou ponořené. Typické jsou mohutné oranžové hlodáky. Srst je hustá, pesíky mají plavou, hnědou nebo narezlou barvu, podsada je tmavošedá.

(Zdroj: Zoo Praha, Lexikon zvířat)